Bästa tjänstebilen för 7,5 basbelopp

Basbeloppet är det i förväg fastställda belopp som används för att beräkna skattemässiga förmåner. För år 2020 är det 47 300 kronor. Syftet med att det förändras årligen är att det ska spegla inflationen och således vara jämförbart från år till år i reala termer. Kostar bilen över 7,5 prisbasbelopp måste du betala ett lyxbilstillägg … Läs mer Bästa tjänstebilen för 7,5 basbelopp

Bilar med lågt förmånsvärde

Vad är förmånsvärde? Om du har möjlighet att disponera din tjänstebil för privat bruk betraktas det skattemässigt som en förmån. Förmånsvärdet är det belopp som användandet anses medföra. Detta belopp adderas till bruttolönen och beskattas därefter. På samma sätt som inkomstskatt är det arbetsgivaren som betalar in skatten för förmån, trots att det är den … Läs mer Bilar med lågt förmånsvärde

Leasing – ska du välja operationell eller finansiell

De senaste åren har det blivit allt mer vanligt med leasing. Det finns många fördelar med att slippa äga sin bil, samtidigt som vissa nackdelar är tydligt framträdande. I denna artikel tar vi upp allt som är värt att veta för dig som är nyfiken på leasing. För det första bör en särskillnad göras mellan … Läs mer Leasing – ska du välja operationell eller finansiell