Hybridbil

Vad är en hybridbil?

En hybridbil är, som namnet antyder, en bil som har en blandning av kraftkällor. Vanligen är det en kombination av en vanlig bensin- eller dieselmotor och en eller flera elmotorer. De olika motoralternativen kan arbeta i samverkan eller var för sig under tiden bilen körs. Förbränningsmotorn laddar batteriet under tiden bilen används, men det kan också laddas vid inbromsningar eller tomgång. Eftersom broms- och värmeenergin kan lagras minskar bränsleförbrukningen totalt sett. Till skillnad från elbilar kan hybridbilar vanligtvis inte laddas externt från elnätet.

Olika typer av hybridbilar

Som vanligt i dessa sammanhang finns ett stort antal begrepp att hålla reda på. En laddhybrid skiljer sig till exempel från en fullhybrid. I det nedanstående ges förklaringar till de olika typerna av hybridbilar.

Fullhybrid

Detta är den ”vanliga” typen av hybridbil, alltså den typ som avses i denna artikels inledande stycke. Fullhybrider kallas också elhybrider. Det kan i generella termer beskrivas som en mer energieffektiv bensin- eller dieselbil tack vare den kompletterande elmotorn. Toyota presenterade den första serietillverkade elhybriden med modellnamnet Prius redan 1997.

Laddhybrid

En så kallad laddhybrid har ett större batteri än fullhybrider, för att kunna köras helt på el under kortare sträckor. Dessa bilar beskrivs synonymt som plug-in-hybrider. Dessa kan därför laddas från elnätet.

Lätthybrid

En lätthybrid, eller ”mildhybrid”, är ett mellanting mellan en fullhybrid och en laddhybrid. Den har en förbränningsmotor som kompletteras av en liten elmotor, i syfte att ge den huvudsakliga bränslekällan en boost vid behov. Lätthybriden kan inte laddas externt och kan inte drivas helt på el. Den lilla elmotorn gör dock att bränsleförbrukningen minskar.

Hybridbil som förmånsbil

Hybridbilar kan i dagsläget vara dyra i inköp privat, vilket gör att många överväger att istället ta ut bilen som förmån från en arbetsgivare. Detta kan visa sig vara mer lönsamt tack vare nuvarande skatteregler. Precis som för elbilarkan skattemässiga fördelar åtnjutas om hybridbilar tas i bruk som förmånsbilar. Fördelarna är dock inte lika omfattande som för rena elbilar eller laddhybrider. Enligt Skatteverket justeras hybridbilar enbart ner till värdet motsvarande en likvärdig bil utan miljöteknik, utan den ytterligare sänkningen om 40 procent.

Sveriges bästa laddhybrider

I takt med att utvecklingen av hybridbilar går framåt sjunker nybilspris såväl som leasingavgifter. Några av de mest omtyckta hybridbilarna i Sverige är

  • Mitsubishi Outlander Phev, vilken sålde bäst av dem alla under 2019
  • Toyota Prius PHEV, en klassiker som uppdateras kontinuerligt
  • Renault Zoe, den perfekta andrabilen med otroligt låg månadskostnad
  • Volkswagen Golf GTE, en bil för alla vardagsbehov som dock har ett lite högre pris även efter att ha fått förmånsvärdet nedsatt
  • Mercedes E-klass, ett av de mer exklusiva alternativen som dock kan få en väldigt attraktiv månadskostnad beroende på om marginalskatten slår in

Framtiden för hybridbilar

Det finns ingenting som tyder på att utvecklingen av hybridbilar är på väg att stanna av. Det är kanske den mest naturliga övergången från en företrädesvis förbränningsmotorbaserad bilflotta till en elmotorbaserad och därför något som bör övervägas vid ditt nästa bilbyte.


https://www.youtube.com/watch?v=3SAxXUIre28

Lämna en kommentar