Kontrollera alltid bilen innan ett köp

För dig som avser att köpa en ny bil, vare sig det gäller en bil till ditt företag eller för dig som privatperson bör du alltid kontrollera några saker noggrant innan du genomför ett köp. Detta gäller i synnerhet om du avser att köpa en begagnad bil från en annan privatperson. Köper du en bil direkt från en annan privatperson gäller nämligen inte samma regler och köplagar som om du köper via en auktoriserad bilhandlare. Det åligger då dig som köpare att kontrollera bilen mer noggrant på egen hand.

Det finns många anledningar till att kontrollera bilen och dess biluppgifter innan man tar sig tid att utföra den fysiska besiktningen av bilen samt provköra den. Mycket information som är viktig att inhämta kan du i dagens läge göra direkt online via dator eller i din smartphone för att utföra en första gallring av vilka bilar du önskar ta en närmare titt på. I denna artikel tar vi upp tre saker som du bör ta reda på i ett första skede för att inte råka köpa grisen i säcken.

Kontrollera alltid ägaruppgifter

Det första du bör kontrollera är ägaruppgifterna för fordonet du avser att köpa. Du bör helt enkelt ta reda på att säljaren och ägaren är samma person eller företag. Detta kan du enkelt göra genom att kontakta Transportstyrelsen och få ut denna information från bilregistret eller nyttja tjänsten Biluppgifter.se där du gratis kan få ut ägarinformation direkt online.

Anledningen till att det är viktigt att du köper bilen av dess rättmätige ägare är att ingen annan får sälja bilen till dig än just ägaren som finns registrerad i trafikregistret. Alternativt att ägaren godkänner en extern säljare. Det är dock endast den ägaren som finns hos Transportstyrelsens register som kan skriva på säljbrevet.

Köper du en bil av fel person innebär det att köpet är ogiltigt. Du kan ej åberopa att du handlat i god tro! Det är helt enkelt upp till dig att se över att säljaren och ägaren är samma person.

Kontrollera bilens skulder

En viktig faktor att se över om man avser att köpa en begagnad bil är att kontrollera om bilen innehar några fordonsrelaterade skulder på sig. Dessa skulder kan vara fordonsskatter, felparkeringsavgifter, infrastrukturavgifter samt trängselskatter som ej är inbetalda för fordonet.

Den 1 juli 2014 infördes två nya regler med syfte att motverka att personer smiter undan betalningsansvar för fordonsrelaterade skulder. Dessa regler gör gällande att skulderna står på fordonet och ej på personen som äger fordonet. Dessa skulder hänger alltså med bilen som ett slag arv vid köpet.

Innehar bilen skulder på sig kan du komma att behöva betala dessa skulder eftersom Kronofogden annars innehar rätten att ta bilen i beslag för att betala av skulderna. Du kan helt enkelt förlora både bilen och köpeskillingen!

Enklast kontrollerar du om en bil innehar fordonsrelaterade skulder genom att ringa direkt till Transportstyrelsen eller använda deras e-tjänst online. Du kan även kontakta Kronofogdemyndigheten för att se över om en bil innehar skulder som ligger hos dem för indrivning.

Kontrollera mätarställning och historik

Att manipulera mätarställningen på bilar har dessvärre blivit mycket vanligare. Det är ett enkelt sätt att höja värdet på en bil genom att dra ner antalet körda mil. Därav bör man införskaffa sig information om vad mätarställningen har innehaft för värde vid senaste besiktning, samt vad säljaren nu uppger för mätvärde vid en försäljning. Om detta skiljer sig skall man dra öronen åt sig. Risken är att mätarställningen genom detta har manipulerats för att höja bilens potentiella begagnatvärde.

Du kan även få ut god statistik gällande besiktningshistorik och i viss mån servicehistorik på bilen för att se över att sen sköts väl av tidigare ägare. Teknisk historik samt fordonsuppgifter av detta slag finner du enklast via tjänster så som Car.info samt Biluppgifter.se där du enkelt får ut denna information helt gratis.

Lämna en kommentar