Elbilar

En elbil är en bil som drivs av enbart en eller flera elektriska motorer, vanligen med strömförsörjning via batteri. I dagens elbilar är litiumjonbatterier den vanligaste batteritypen. Eftersom inga fossila bränslen förbränns i samband med driften av en elbil är det ett mycket miljövänligt alternativ till bensin- och dieselbilar. Till skillnad från bensin- och dieselbilar brukar en viktig faktor vid tal om elbilar vara räckvidd. Med räckvidd avses sträckan som kan tillryggaläggas mellan laddningar.

 

Räckvidden på elbilar är ett hett ämne

När elbilar diskuteras så är i regel räckvidden på bilarna ett hett samtalsämne. Många resonerar att på grund av att elbilar inte kan åka lika långt som traditionella bensinbilar, så blir dem inte lika användbara. Bland de modeller som finns tillgängliga på marknaden idag varierar räckvidden ganska kraftigt. Till exempel uppges Volvo C30 Electric ha en räckvidd på 144 kilometer, medan Tesla Model S kan nå upp till 550 kilometer. Faktum är dock att de absolut flesta bilresorna är under 10 mil. Detta gör att trots att en elbil inte nödvändigtvis är det mest tidseffektiva om du vill bila från Skåne till Åre, så kommer den att fungera alldeles utmärkt för majoriteten av dina vardagliga resor. Utöver det så kan det även argumenteras att på grund av att driftkostnaden är såpass mycket längre, så kan en något längre bilresa till följd av flera laddstopp kompromissas av att resan blir hundratals kronor billigare i uteblivna bränslekostnader.

 

Att ladda en elbil

I dagsläget tar det längre tid att ladda en elbil än att fylla tanken på en bensinstation. Hur mycket längre tid beror på batteriet – dess kapacitet, laddnivå och ålder – och på laddstationen, det vill säga hur hög effekt denna kan hantera. Normalt särskils en normalladdning från en snabbladdning. En normalladdning kallas också hemmaladdning, vid vilken den inbyggda laddaren som medför lägre laddeffekt används. Normalladdning är avsedd för tider då bilen ändå inte används, som under natten. Snabbladdning genomförs på laddstationer under längre resor när räckvidden inte är tillräcklig.

 

Elbil som förmånsbil

Om du är på jakt efter en förmånsbil kan det vara värt att låta en elbil vara ett alternativ. Det finns flera orsaker, framför allt miljömässiga, till att elbilar är fördelaktiga, men en av de mest påtagliga är att elbilar åtnjuter reducerat förmånsvärde. Förmånsvärdet sänks med nuvarande regelverk i två steg. Dels sänks värdet först till värdet av en motsvarande bil utan miljöteknik, dels sänks värdet sedan med 40 procent. Maximal summa av den andra sänkningen är 10 000 kronor. Skatteverket har en uppdaterad, fullständig lista över miljöklassade bilar och deras motsvarighet utan miljöteknik.

 

Tesla som förmånsbil

Ett alternativ kan vara att leasa en begagnad elbil. Många av dem är så kallade momsbilar, vilket innebär att eftersom företag ägt dem tidigare går det vid fortsatt leasing att lyfta halva momsen. Tesla ligger långt före sina konkurrenter teknikmässigt. I dagsläget ligger tekniken i Teslas modeller cirka sex år före tekniken. En betydelsefull förklaring till detta är att Tesla utvecklar sin teknik internt, medan andra tillverkare är förpassade till externa leverantörer.

 

Elbilens framtid

Med tanke på att konventionella drivmedel ser ut att blir allt hårdare beskattade, krävs inte stora incitament att vända sig till andra alternativ. Elbilar har fått fäste på marknaden, men de är fortfarande förhållandevis sällsynta. Endast fem procent av nya bilar registrerade i Sverige under första halvåret 2019 var elbilar, medan motsvarande siffra i Norge var 45 procent. I Norge är elbilar momsbefriade och är undantagna från en viss bilskatt vid inköp. Vidare har de andra förmåner som ofta gratis parkering och laddning samt tillåtelse att köra i bussfiler. Om något liknande är på gång i Sverige för att få fart på försäljningen (och i längden utvecklingen) är svårt att förutsäga, men att elbilar är här för att stanna är desto mer självklart.

Lämna en kommentar