Leasing – ska du välja operationell eller finansiell

De senaste åren har det blivit allt mer vanligt med leasing. Det finns många fördelar med att slippa äga sin bil, samtidigt som vissa nackdelar är tydligt framträdande. I denna artikel tar vi upp allt som är värt att veta för dig som är nyfiken på leasing.

För det första bör en särskillnad göras mellan privatleasing och företagsleasing. Vi kommer att ta upp båda företeelserna i denna artikel, men börjar med privatleasing.

Privatleasing

Att leasa en bil innebär helt enkelt att du istället för att köpa bilen, tar upp en sorts prenumeration på den. Du får med andra ord rätten att använda bilen i utbyte mot en månadskostnad, utan att vid avtalets slut nödvändigtvis få äganderätten till bilen. I Sverige leasas idag uppskattningsvis 60 000 bilar privat per år.

Vid privatleasing sluts avtalet mellan dig som kund, bilhandlaren samt leasinggivaren, vilket normalt är ett externt finansbolag. Vissa punkter i avtalet är standard, medan andra – som förväntad körsträcka per månad, avtalstid, bilmodell, utrustning och möjlighet att köpa loss bilen vid avtalets slut – är punkter som diskuteras mellan parterna. Tänk på att läsa hela avtalet och få alla tänkbara frågor besvarade innan påskrift. Det finns till exempel generellt en klausul som tar upp vad som händer om den förväntade körsträckan understiger den faktiska, det vill säga att du kör längre än förväntat. I många fall innebär detta en ganska häftig tilläggskostnad, vilket naturligtvis är bra att vara medveten om vid ingången av avtalet.

En annan frågeställning att ha fått besvarad är vad som räknas som normalt slitage. Detta kan skilja sig markant mellan olika bilmodeller och avtal, så var noggrann med att läsa avtalet vad gäller dessa punkter. Det är nämligen bilhandlaren som vid avtalets slut ska bedöma huruvida normalt eller onormalt slitage har förekommit, vilket lämnar kunden i en ganska obekväm situation där den inte har så mycket att säga till om. Branschorganisationen Motormännen ger fler tips på vad du kan förvänta dig av ett leasingavtal.

Företagsleasing

Även företag väljer ibland att leasa företagsbilar. Två termer som är viktiga att hålla reda på är operationell respektive finansiell leasing, eftersom dessa skiljer sig åt redovisningsmässigt sett.

Operationell leasing

I detta fall är det leasinggivaren som under uthyrningsperioden anses äga bilen, trots att företaget brukar den. Det liknar med andra ord vanlig uthyrning. Denna syn på förhållandet mellan leasinggivaren och företaget gör att företaget ska redovisa kostnaden för bilen som hyra, vilket påverkar resultaträkningen direkt.

Finansiell leasing

Vid finansiell leasing anses kunden, det vill säga företaget som leasat bilen, vara den ytterst ansvariga för bilen under uthyrningsperioden. Detta är det vanligaste upplägget för företagsleasing idag. Skillnaden mot operationell leasing ligger i att leasingkostnaden ses som ett lån med bilen som restvärde. Leasingen belastar alltså balansräkningen.

Om du bör välja operationell eller finansiell leasing beror på flera saker. På grund av den redovisningsmässiga skillnaden finns en poäng i att utvärdera företagets ekonomiska situation. Är det mer fördelaktigt att ta upp leasingkostnaden som hyra eller som kapital? En annan aspekt att ha i åtanke är huruvida företaget eventuellt har nytta av bilen efter att leasingavtalet löpt ut. Om den inte beräknas vara av nytta är operationell leasing att föredra. Tvärtom gäller vid finansiell leasing. Eftersom det är företaget som bär ansvaret för bilen vid finansiell leasing, får det vid avtalets utgång välja att byta in bilen eller köpa loss den. Att lägga upp månadskostnaden så att det ger ett övervärde i bilen är fördelaktigt vid avtalets slut. Tvärtom gäller också – en för låg månadskostnad kan slå tillbaka vid tidpunkten då avtalet löper ut.

Fördelar med leasing

Det finns trots allt ovanstående en hel del fördelar med leasing, särskilt i vissa sammanhang. Några av dem är att

  • Bilen får ett fast restvärde, vilket du som kund egentligen inte behöver tänka särskilt mycket på under tiden leasingavtalet löper.
  • Månadskostnaden är konstant eller enligt avtal.
  • Du inte behöver tänka på att sälja bilen efter att avtalet löpt ut.
  • Reparationskostnader brukar ingå i avtalet. Det kan vara skönt att veta att sådana garantier finns.

Nackdelar med leasing

Samtidigt som fördelarna kan låta väldigt gynnsamma, visar den andra sidan av myntet en del nackdelar.

  • Avtalet kan vara mycket omfattande och om du inte har stenkoll på det kan det komma en del obehagligt dyra överraskningar om det till exempel uppstått ”onormalt slitage”. Vad detta innebär skiljer sig åt mellan olika avtal).
  • Det går vanligen inte att avbryta avtalet i förtid, åtminstone inte utan en avgift.
  • Konsumentköplagen gäller inte eftersom du helt enkelt inte köpt bilen. I lagens mening anses du hyra bilen. Istället gäller avtalslagen, vilket i princip innebär att det inte finns några minimikrav på vad du kan förvänta dig som konsument. Allt som står i avtalet gäller.
  • Du är inte garanterad att få köpa ut bilen till ett lägre pris vid avtalets slut.
  • Om du av någon anledning inte betalar månadsavgiften har leasinggivaren rätt att ta bilen i beslag.
  • Det kan vara svårt att bedöma i förhand hur långt du kommer att köra per månad. Stora underskattningar kan bli dyra.

Förmånsbeskattning för leasing

Ett alternativt upplägg är att använda företagets leasade bil privat. Om företaget du är anställd av leasar en bil och du använder den för privat bruk räknas detta som en förmån från företaget. Detta är en skattepliktig förmån och beloppet som ska skattas för baseras på bilens modell och pris.

Det finns dock möjlighet att reducera förmånsvärde, bland annat om bilen är särskilt miljövänlig.

Miljöbilspremie

Från och med den 1 juli 2018 gäller den så kallade Bonus-Malus-vägskatten. Bilar som anses vara miljövänliga genom bland annat låga utsläpp, gynnas skattemässigt genom en bonus på upp till 60 000 kronor vid inköp. Notera att detta endast gäller nya bilar som tas i bruk, inte redan trafiksatta bilar. Det motsatta gäller för bilar som anses vara särskilt klimatförstörande, vilka blir dyrare att äga under de första fem åren. Det skattemässiga avdraget för en miljöbil gör att leasingkostnaden för densamma blir avsevärt lägre, vilket gör miljöbilspremien till en intressant aspekt om du överväger att leasa en bil.

Lämna en kommentar