Miljö
Det är nu det händer – en miljövänlig revolution
Efter många års väntan tycks det nu vara dags för att göra persontransporten fossilfri. Och det är egentligen inte så svårt. Alla dieselbilar kan i princip gå på 100 procent biodiesel redan idag. Bilar som går på biogas eller el från batterier och bränsleceller kommer nu på bred front. En miljövänlig revolution. 100 nya modeller … Fortsätter