Många är vi som insett fördelarna med att kunna koppla upp datorn även i bilen. Inte minst när det är dags för långfärd med barnen i baksätet. Allt fler bilar, inte bara i premiumklassen, utrustas också med wi-fi som standard eller en ganska billig extrautrustning direkt från fabriken. För alla som använder bilen i tjänsten innebär tekniken stora fördelar för att förenkla och effektivisera arbetet och tiden på resande fot. Men här ställs givetvis höga krav på både funktion och säkerhet.

För alla som använder bilen i tjänsten innebär tekniken stora fördelar

– Att vara kontinuerligt uppkopplad mot företaget är viktigt men kräver också mer av tekniken. Många yrkeslösningar har två sim-kort hos olika leverantörer för att klara fler simultana arbetsuppgifter och överbrygga eventuella brister i täckningen mellan två abonnemang. Det säger Mikael Olsson, affärsområdesansvarig på Dialect, en av leverantörerna av yrkesanpassade wi-fi-lösningar.Micke

Kraven från marknaden ökar ständigt och många administrativa uppgifter ska numer även kunna hanteras från en bilburen arbetsplats. Att scanna och skicka dokument, skriva ut, uppdatera försäljning, statistik, arbetstider och körjournaler, ha tillgång till material på företagets servrar, automatiskt uppdatera arbetsordrar och fakturaunderlag kopplat till lagersaldon, bokföring och så vidare. Möjligheterna är många. Tiden då de flesta tyckte det räckte med internetdelning på mobiltelefonen är definitivt förbi. Inte minst för att det många gånger även är en kostnadsmässigt tveksam lösning.

Ny teknik kräver nytt säkerhetstänkande

En vanlig frågeställning är huruvida wi-fi i bilen påverkar trafiksäkerheten. Idag arbetar många verksamheter med att utveckla sin trafiksäkerhetspolicy för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Wi-fi innebär givetvis ytterligare risker eftersom fokus flyttas från vägen, men möjligheterna till att begränsa och stänga ner uppkopplingar ingår i flertalet av de yrkesinriktade systemen.

Tiden då de flesta tyckte det räckte med internetdelning på mobiltelefonen är definitivt förbi

– Att helt stänga ner wi-fi när bilen börjar rulla är absolut möjligt men ingen bra lösning. Många företag uppdaterar arbetet automatiskt under färd och löser det genom att dator och/eller handenhet placeras baktill i bilen. Det går också att skräddarsy lösningar för var, hur och när systemet kan användas, samt till vad, säger Mikael.

Kraftfulla wi-fi-lösningar blir även allt vanligare i exempelvis entreprenadmaskiner både för användning i maskinen och för arbeten på platser där det inte finns någon fast uppkoppling. Rätt wi-fi-lösning gör att så många som upp till 50 användare kan utnyttja uppkopplingen från ett och samma fordon. Just på entreprenadsidan gör ett snabbt och tillförlitligt wi-fi också att exempelvis ritningar, kartor och annat kan skickas och användas direkt i maskinen av föraren.

Att wi-fi är på väg att bli en självklar del i våra fordon råder det inget tvivel om. Det som fortfarande behöver utvecklas är hur vi använder tekniken samt hur vi kan styra och reglera användningen mot nytta utan ökad risk i trafiken. Med framtidens självkörande bilar försvinner det problemet. Då sköter vi både jobbet och tittar på en spännande film på vägen hem från tjänsteresan.