Regeringen har föreslagit att förlänga nuvarande tjänstebilsregler att gälla till och med 2019. Om så blir fallet när höstbudgeten tas är detta MYCKET BRA då vi får en förutsägbarhet på lite längre sikt.

Bonus Malus förslaget som lades den 29/4 föreslår höjda fordonsskatter för merparten av fordonsflottan. För övrigt kräver det en ”Professor kalkyls” kunskaper för att utvärdera och förstå. Det liknar helt enkelt ett kopplingsschema till en rymdraket! Just nu ligger detta ute på remiss. Det nya systemet med föreslagna CO2 gränser föreslås införas 1/1 2018 vilket är djupt olyckligt.

 • Inom EU kommer en ny typ av avgasmätning införas, RDE = Real Driving Emissions, i september 2018. Globalt planeras WLTP= World Light vehicle Testing Procedure att införas september 2019. Bägge dessa testmetoder kommer per automatik att höja redan befintliga bilars utsläppssiffror med gissningsvis 15-30%. Att då lilla Sverige ”skriver fast sig” med utsläppsnivåer före EU och "rest of the world" verkar minst sagt lite mindre välbetänkt!
 • Supermiljöbilspremien kommer återigen att ta slut i förtid. Men hallå har vi inte sett denna film ett antal gånger förut? Politikernas svar är att de inte kunnat förutse hur fort och till vilka volymer de nya supermiljöbilarna kommer till Sverige. Likt tidigare betyder detta i klartext att utbetalningarna kommer att försenas men att de likt tidigare dock kommer till slut.
 • Den rödgröna gruppen har tagit det låga oljepriset som argument till att det finns ”ett prishöjningsutrymme” just nu. Jaha…Vad händer när barrelpriset stiger igen? Finns då följsamhet nedåt?
 • Mot bakgrund av ovanstående har nuvarande regering smugit in en automatisk prishöjningsklausul om KPI + 2.0% årlig prishöjning av bensin och diesel. Det gör att Sverige inom några år får världens högsta bensin-och dieselpriser. Detta sker i EU:s näst mest glesbefolkade land och det kommer slå stenhårt mot glesbygd, företag och personer som är beroende av bilen.
 • Dessutom ökar inblandningen av biodrivmedel i framförallt diesel snabbt just nu (men även i bensin på sikt). I dagsläget kan du faktiskt tanka din dieselbil med bränsle som innehåller ca 50+% biodrivmedel. Tyvärr hotas denna utveckling av märkliga statsstödsregler inom EU som gör att biodrivmedel i princip inte får bli billigare än fossila drivmedel.

Vad och hur skall jag välja nästa gång jag byter?

En snålare version än nuvarande:

 • Har familjestorleken förändrats sedan förra gången jag valde?
 • Har jag nya fritidsintressen som påverkar biltyp?
 • Utgå från ditt körmönster, hur bor jag, villa, lägenhet på 5:e våningen, var parkerar jag på dagen, finns elmotorvärmaruttag, laddningsmöjlighet med mera
 • Vilka bränslen finns att tillgå där jag frekvent kör, vätgas, biogas, snabbladdning av el
 • Vad har min arbetsgivare för policy, basbelopp med mera
 • Är alternativet till tjänstebil en personalbil eller helt enkelt en privatleasingbil?
 • Bör jag fundera på en kortare leasingperiod om 30, 24 eller 18 månader istället beroende på den politiska osäkerheten

Sammanfattning

Det kommer massor av nya spännande modeller och utbudet av supermiljöbilar som blir större för varje dag. Om bara utbyggnaden av nya ”tankställen” av el, biogas och vätgas snabbas på så har du en uppsjö av kul bilar att välja bland de närmaste åren.