Det handlar också om hur bilen finansieras.

Att köpa bil belastar företagets balansräkning och det är svårt att beräkna restvärdet den dag bilen ska säljas. Leasing är den vanligaste lösningen och här är leasingkostnaden avdragsgill, månadskostnaden är fast och vanligast är att även driftskostnaderna, förutom drivmedel, är inräknade i leasingkostnaden.

Det finns också varianter beroende på hur bilen är tänkt att användas

Oförutsedda kostnader kan dock uppstå den dag bilen lämnas tillbaka om den inte har skötts på ett bra sätt. Tappade nycklar, nersmutsad bilklädsel, repor och skador, skavda fälgar och liknande kostar stora extrapengar och kan skapa problem om det inte är klarlagt vem som får ta upp plånboken.

Det finns också varianter beroende på hur bilen är tänkt att användas och om föraren även vill kunna köra privat med den. I ena änden är det en privatägd bil och att företaget betalar milersättning till ägaren för de mil som körs i tjänsten. I andra änden företagsbil eller yrkesbil som enbart används i tjänsten och där det inte utgår något förmånsvärde för den som kör bilen. Nedan finns några olika varianter uppräknade med de primära för- och nackdelarna.

Mediaplanet testar

  • Privat bil
  • Personalbil
  • Poolbil
  • Förmånsbil
  • Företagsbil

Privat bil

För föraren:

+ Fritt utnyttjande av bilen. Möjlighet att styra kostnaderna och ta ut milersättning för tjänsteresor (18, 50 kr/mil skattefritt).

- Binder kapital om bilen köps. Privatleasing allt vanligare. Osäkerhet om kostnader exempelvis vi reparationer och annat oförutsett.

För företaget:

+ Enkel administration och låga kostnader.

- Ingen förmån som lockar anställda.

Personalbil

För föraren:

+ Fast kostnad (exklusive drivmedel). Tillgång till ny bil var tredje år.

- Sänkt lön påverkar den pensionsgrundande inkomsten. Maximerad körsträcka.

För företaget:

+ Kostnadsneutral lösning. Avdragsgill moms samt sänkta sociala avgifter.

- Kan uppstå problem om bilen vanvårdas eller om den anställde slutar. 

Poolbil

För föraren:

+ Tillgång till bil i tjänsten utan förmånsbeskattning. Nya och fräscha bilar var tredje år. Möjlighet att köra en begränsad sträcka (ca 100 mil/år) utan förmånsbeskattning.

- Osäker tillgång om det är många som delar på poolbilarna. Mycket begränsade möjligheter att använda bilen privat.

För företaget:

+ Full kontroll på bilarna och på månadskostnaderna (exklusive drivmedel). Ingen administration av förmånsvärden.

- Ansvaret för att bilarna sköts väl och körs försiktigt. Stora extrakostnader om bilarna är i dåligt skick när de ska lämnas tillbaka efter leasingperioden eller säljas.

Förmånsbil

För föraren:

+ Inget kapital bundet i bil. Fast kostnad exklusive drivmedel. ”Egen” bil att använda fritt. Ny och fräsch bil var tredje år.

- Begränsad körsträcka och extramil kan kosta relativt mycket. Förmånsvärde och beskattning. Regler som ändras lite då och då. Inte fritt val av bilmärke och modell.

För företaget:

+ Kontrollerad kostnad genom leasing. Förmånsbil kan locka anställda.

- Administrativt relativt arbetsamt. Kostnader kan uppstå vid leasingtidens avslutning om bilen hanterats illa.

Företagsbil

För föraren:

+ Tillgång till bil i tjänsten utan förmånsvärde. Problemfritt.

- Ingen privatkörning mer än i undantagsfall och högst cirka 100 mil/år.

För företaget:

+ Mindre administration. Kontroll på kostnaderna.

- Skötsel av bilarna. Kontroll av att bilarna inte används privat och finns på företaget under icke arbetstid. Undantaget är servicebilar där servicepersonal kan få utgå från bostaden när arbetsdagen påbörjas.

Slutsats
En rekommendation för alla ovanstående varianter är att vara noga med körjournal. Idag finns många lösningar i form av enkla elektroniska körjournaler som skattemyndigheten ser som en förutsättning för att godkänna avdrag och förmånsbeskattningar. Det är en billig försäkring för att inte drabbas av en eftertaxering som kan innebära tusentals extra skattekronor för förmånstagaren.

Ett annat, kanske självklart, påpekande är att se till att bilen sköts ordentligt. Oavsett om den ägs privat, av företaget eller av ett leasingbolag så är det stora värden som kan sparas med lite noggrannhet.

Skillnaderna kan vara stora mellan en välskött och en misskött bil och frågan är också vem som står för kostnaderna.