Det finns idag ca 250 000 anställda med bilförmån i Sverige och ett etablerat regelverk styr hur skatten på bilförmånen beräknas. Basen för bilförmånen är en schablonberäkning utifrån nybilspriset. Som riktmärke kan man ta en bil som har nybilspris på 300 000 kronor, den ger ett förmånsvärde på 42 300 kronor/år som alltså läggs till den vanliga inkomsten vid beskattningen.

Det är viktigt för den anställde att vara mycket noggrann med körjournalen

– På vår webbplats finns tydliga riktlinjer för hur beräkningen går till. Det är viktigt att komma ihåg som anställd att man själv har kontroll på vad som gäller och inte enbart litar på arbetsgivarens uppgifter, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

Det han menar är att arbetsgivaren inte alltid har full koll på vad som gäller för varje enskild bil, vilken extrautrustning den har etc., vilket kan påverka förmånsvärdet betydligt.

– Utöver att själv hålla koll på vilket förmånsvärde bilen har, är det viktigt för den anställde att vara mycket noggrann med körjournalen. Utan en rätt ifylld körjournal kan man inte bevisa vad som varit körningar i tjänsten respektive privat, vilket i sin tur kan påverka beskattningen, konstaterar Yngve Gripple.

Vanliga felYngve

Men, även om det finns tydliga riktlinjer för vad som gäller så är det ändå svårt att hålla koll på alla olika justeringar som kan göras beroende på specifika bestämmelser. De vanligaste problemen som Yngve Gripple stöter på är följande:

  • Man tänker inte på hur mycket extrautrustning bilen har. Och då schablonvärdet beräknas på en ren standardbil så orsakar varje extrautrustning en förhöjning. Extrautrustning för 30 000 kronor genererar ett höjt förmånsvärde på ca 235 kronor/månad. På Skatteverkets webbplats kan man enkelt få fram rätt värde.
  • Om arbetsgivaren betalar för drivmedlet så beskattas den anställde för 120 procent av marknadsvärdet. Det gäller även om den anställde betalar arbetsgivaren för drivmedlet, men betalningen reducerar värdet. Beskattningen på drivmedlet är detsamma för alla drivmedel, även miljövänliga.
  • Man missar att sköta sin körjournal vilket innebär att det blir svårt att bevisa vad som varit körningar i tjänsten respektive privat. En misskött körjournal drabbar både arbetsgivaren och den anställde. Nu finns elektroniska körjournaler som underlättar registreringen av körsträckorna, men det gäller att uppge syftet med varje resa annars får man ingen hjälp av den elektroniska journalen.
  • Då den anställde har en servicebil som får användas privat så måste körjournal föras. Den anställde får ta servicebilen hem efter ett uppdrag om färden går direkt hem, men om man mellanlandar på tjänstestället på vägen hem, då blir hemresan en privat resa. Och motsvarande gäller på väg till ett uppdrag.
  • Om man har en miljöbil som laddas med el och man får ladda el vid arbetsplatsen som arbetsgivaren betalar för så leder det till förmånsbeskattning.
  • Trängselskatt ingår i förmånsvärdet, även för den privata körningar, men felparkeringar och böter beskattas den anställde för.
  • Om man har en ren tjänstebil, som inte används privat alls, får man stanna till på vägen för ett privat ärende som att handla mat eller hämta på dagis, men det får totalt sett inte uppgå till mer än 100 mil per år.

Sedan finns dessutom ett antal reduceringar som arbetsgivaren måste ansöka om för att de ska gälla. Det kan handla om arbetsfordon som en lätt lastbil eller en servicebil som alltid är lastad, jourbilar som tas hem under jourvecka och taxibilar som körs i skift av olika förare men ändå används privat etc.