Marknaden för begagnade bilar uppgår till ett värde av cirka 10 miljarder SEK i Sverige. Marknadsstrukturen i bilhandeln ser olika ut mellan de olika nordiska länderna, och till exempel i Sverige görs mer än 60 procent av alla affärer med begagnade bilar mellan privata konsumenter. Koncernchefen för Kamux AB Juha Kalliokoski har en ganska klar uppfattning om bilmarknaden i Sverige, Finland och Tyskland. Han säger att i Finland och i Tyskland utgör privata konsumenter endast 30-40 procent av den begagnade bilmarknaden med tonvikt på lite billigare priskategorier.

I Sverige görs mer än 60 procent av alla affärer med begagnade bilar mellan privata konsumenter

Marknaden för nya bilar präglas av företagens benägenhet att köpa nästan uteslutande nya bilar – antingen för eget bruk eller genom leasingavtal. Men om läget var det omvända, det vill säga att företagen i högre utsträckning skulle leasa begagnade bilar som tjänstebil, anser Kalliokoski att man allra först borde fundera på frågan om beskattningsvärdet av en begagnad bil jämfört med en ny. I dagens läge räknas beskattningsvärdet av en begagnad tjänstebil utifrån priset på en motsvarande ny bil, vilket innebär att en begagnad tjänstebil inte är nämnvärt förmånligare än en ny. Här borde skattemyndigheten kanske hitta en lösning som bidrar till att det beskattningsmässigt blir mer attraktivt att leasa en begagnad bil.

– Nya finansieringstjänster som dyker upp på marknaden har en klar effekt på köp av både nya och begagnade bilar för privat bruk. Samtidigt ökar även leasingtjänsterna, säger Kalliokoski.

Juha

Miljöfaktorer får allt större betydelse i framtiden

Det som är positivt med köp av en leasad bil jämfört med en ny är enligt Kalliokoski månadsavgiften som är lägre:

– Som utgångspunkt är kapitalvärdet på en begagnad leasingbil mindre jämfört med en ny bil. Därmed är även de månatliga kostnaderna mindre.

– Att köpa en begagnad bil kan också ses som en miljögärning: man tillverkar inte något nytt utan produkten finns redan. Den bara återvinns från en kund till en annan utifrån behovet.

Att köpa en begagnad bil kan också ses som en miljögärning

En högaktuell fråga med koppling till återvinning och cirkulär ekonomi är utsläppsgränser för bilar. EU styr villkoren för utsläppsminskningar inom trafiken så att CO2-utsläpp från nya bilar får vara högst 95 g/km från 2020. Kravet kan komma att skärpas ytterligare från 2025. Om bilparken av tjänstebilar blir äldre, är man tvungen att noga räkna ut vilken betydelse detta har för utsläppen från vägtrafiken. I Europa och även globalt har man kommit fram till att elektrifisering av transport är det främsta sättet att minska utsläppen från trafiken. Enligt Kalliokoski är detta en positiv utmaning för den begagnade bilmarknaden, eftersom andelen elbilar är ännu relativt anspråkslös.  

I många länder har man planer på att på olika sätt göra transporter mer effektiva. I vissa städer finns det redan olika Mobility as a Service-modeller (MaaS), vilket innebär att man i stället för att äga en privat bil kör bil enligt delningsekonomins principer: man bokar bil för en viss tid, hämtar den och sedan lämnar tillbaka den till en viss plats. Kalliokoski är övertygad om att dessa tjänster kommer inom loppet av fem år att spela en viss roll och utgöra några procentenheter av den totala bilmarknaden.

– MaaS är en så pass stor sak att det kommer kanske inte att ha en effekt på den begagnade bilmarknaden utan snarare fortskaffningsmedel på andra nivåer, säger Kalliokoski.