Rollen som fordonsansvarig på ett företag innebär inte sällan en utmaning, oavsett storlek och geografisk spridning på vagnpark.Anna

– Manuell handpåläggning och tidsslösande administration är ofta vanligt även för företag med digitaliserade lösningar för sin fordonsadministration, om inte systemen är integrerade med varandra, säger Anna Tamnhed, försäljnings- och affärsutvecklingsansvarig på Empir Portify AB.

Genom att välja ett webbaserat system som i realtid kan hämta fordonsinformation direkt från till exempel Transportsstyrelsen underlättas planeringen, liksom kontroll och uppföljning. Allt mindre ansvar hamnar på varje enskild medarbetare.

– Ett uppkopplat fordon som genererar status vad gäller funktion och användning, samtidigt som alla registreringar blir korrekta lämnar dyra överraskningar som körförbud, skadade bilar, övermil, missad service, fördyrade självrisker med mera därhän. De fordonsansvarigas åtgärder kan därmed förflyttas från brandsläckning till planerade åtgärder. Investeringen i systemet brukar därför betala sig själv direkt, avslutar Anna Tamnhed.