För att komma till rätta med läckande köldmedier från bilars AC krävs från och med den 1 juli 2017 att alla bilverkstäder som erbjuder AC-service ska ha en företagscertifiering. Idag krävs bara att en medarbetare på servicestället ska ha ett personcertifikat och övriga tekniker ett utbildningsintyg.

– Ett skäl till att kräva att även företaget är certifierat är att det inte är rimligt att en enskild medarbetare ska ha ansvaret att se till att det finns rätt utrustning och resurser för att utföra AC-jobb på arbetsplatsen, förklarar Peter Rohlin, VD på INCERT.

Kunskapen hos beställaren för låg

INCERT är ensamma i Sverige om att utfärda certifikat för att arbeta med fluorerade köldmedier och de vet att det finns många bilverkstäder som saknar rätt utbildning och utrustning för att jobba med AC i personbilar, men som ändå gör det.

Alltför sällan känner man till att det krävs certifiering

– Ett problem är att de som beställer service på sina AC alltför sällan känner till att det krävs certifiering för att få jobba med AC. Men det är faktiskt beställarens ansvar att kontrollera att den som utför servicen har rätt certifiering, fortsätter han.

Ett skäl till att kunskapen inte är så hög om vad som gäller att är reglerna förändrats en del över tid. Fram till 2009 skulle alla bilverkstäder vara ackrediterade, som innebär ett steg över certifiering. Då infördes en ny EU-förordning som innebar att de som jobbade med fasta AC-installationer, som värmepumpar och kylanläggningar, måste ha en företagscertifiering, men för bilverkstäder blev det bara krav på en personcertifierad medarbetare per serviceställe.

– Man missade bilverkstäderna den gången vilket innebar att det skapades en grå- eller svart marknad där företag kan hävda att de har rätt utbildning och utrustning, vilket är svårt för beställaren att kontrollera, konstaterar Peter Rohlin.

En farlig ersättningsmarknad

Den låga kunskapsnivån hos bilägare, och andra beställare av AC-service, om vikten av rätt utförd service innebär även att en del som har läckande AC blir lurade att tro att de själva kan fylla på köldmedier.

Problemet med det är att sådana ”fulmedier” ofta är en ersättning som inte är godkänd

– De hittar en så kallad ”miljövänlig ersättare” i någon on-lineshop och köper hem det och fyller sedan själv på i sin AC. Problemet med det är att sådana ”fulmedier” ofta är en ersättning som inte är godkänd att fylla på och som dessutom kan orsaka stora skador på bildelar och även vara explosiva. Dessutom åker bilägaren runt med ett läckande AC-system som orsakar stora miljöproblem.

Statistik saknas men betydande mängder läcker från AC-system i fordon.. Och de köldmedier som vanligtvis används i AC-system orsakar en växthusgaseffekt som är 1300 gånger större än koldioxid, så de är riktiga miljöbovar.

Företagscertifikat skapar rättvis konkurrens

När företagscertifikat blir ett krav innebär det även att konkurrenssituationen för de verkstäder som har en certifierad kvalitetsprocess också får en sundare konkurrenssituation. Det blir inte lika lätt för mindre seriösa verkstäder att locka kunder med låga priser. Det blir också lättare för tillsynsmyndigheter och beställare att kontrollera att företaget är certifierat för AC genom att söka i ett on-line-register. När det bara var krav på personcertifikat gick inte det på grund av personuppgiftslagen.

Det är ett mycket enkelt förfarande

Det är också enkelt för bilverkstäderna att skaffa sitt certifikat, förutsatt att de uppfyller villkoren, de fyller bara i en blankett som finns på INCERT’s webbplats. För att få ett företagscertifikat krävs att det finns certifierad personal, rätt utrustning och rutiner för att arbeta med fluorerade köldmedier.

– Det är ett mycket enkelt förfarande och kostar bara 5 200 kronor för fem år. Har man inte sett till att skaffa företagscertifikatet till den 1 juli så får man därefter inte utföra AC-service. Och vårt råd är att man skickar in ansökan snart då vi förväntar oss 3-4000 ansökningar fram till den 1 juli, och handläggningen kan ta en tid, avslutar Peter Rohlin.