Hur fungerar då tekniken? En dosa fästs på bilbatteriet. Därefter kan du läsa av batteriets status på en app på din mobiltelefon. Kommunikationen mellan dosa och app sker med blåtand.

– Det finns liknande produkter på marknaden men dessa är antingen väldigt dyra eller så visar de bara den momentära strömmen hos batteriet, inte dess riktiga laddningsgrad. Det som är nytt med vår produkt är att vi ersatt dyra komponenter med avancerad mjukvara. På så vis kan vi hålla nere priset, säger Henrik Petterson, innovationsstrateg på CTEK.

Ointresserade bilproducenter

Den genomsnittliga livslängden för ett bilbatteri i en modern bil är cirka tre år, vilket är betydligt mindre än i äldre bilar. Anledningen är att batterierna görs allt mindre för att bilen ska leva upp till miljökraven om mindre energianvändning. Samtidigt utrustas bilarna med fler datorer som drar el. Det innebär en ekvation där batterierna lätt laddas ur till kritiskt låga nivåer.

Rätt hanterat kan man öka livslängden på bilbatteriet från tre till nio år

Bilproducenterna har överlag varit ganska ointresserade av problemet, menar Henrik Pettersson. Oftast säljs bilen inom tre år och då byter verkstaden ofta ut batteriet innan den nya ägaren tar över bilen.

– Rätt hanterat kan man öka livslängden på bilbatteriet med cirka tre gånger – från tre till nio år. Så det finns en viktig miljöaspekt i det här, säger Henrik Pettersson.

En kritisk nivå

När ett batteris laddningsnivå når under 70 procent bildas sulfater på batteriets poler, vilket gör att batteriet tar emot bilens laddning allt sämre. I många fall bildas en negativ spiral som slutar med att batteriet måste kasseras i förtid.

Genom att följa batteriets status i appen vet man alltså när det är dags att ladda det i en batteriladdare.

Fakta

CTEK, som funnits i över tio år, har byggt upp mycket av sin verksamhet kring just en batteriladdare. Det är en så kallad smart laddare som förmår att ladda bilbatteriet hela vägen till 100 procent. Det kan jämföras med en bilgenerator som bara förmår att ladda det till drygt 80 procent.

Laddaren har även ett så kallat avsulfateringssteg i sin laddningskurva, vilket innebär att den kan ta bort sulfater som bildats på batteriet och därmed återställa batteriets kapacitet.