Hitta din närmsta trafikövningsplats

Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser, TÖP, är en sammanslutning för 25 trafikövningsplatser spridda över hela landet, där samtliga trafikövningsplatser ger bilförare möjlighet att uppleva hur förrädisk trafikmiljön kan vara, oavsett vilken tid på året det är.

TÖP:s övningar sker under säkra förhållanden med hjälp av välutbildad och av Transportstyrelsen godkänd personal och på merparten av anläggningarna finns också en säkerhetshall, där innebörden av aktiv och passiv säkerhet i bilen lyfts fram.

På trafikövningsplatserna finns möjlighet att genomgå riskutbildning som krävs för B-körkort, genomföra en fortbildning för företagets medarbetare som kör mycket i tjänsten, eller att ha en kick-off/event kopplat till körträning på halt underlag. Vid samtliga arrangemang används vanliga bilar som trafikövningsplatsen tillhandahåller. Många anläggningar erbjuder även möjlighet till utbildning för tung trafik och avancerad körning. Vissa anläggningar kan också erbjuda utbildningar för olika slag av terrängfordon.

Sveriges Skid-Carbanors riksorganisation

Sveriges Skid-Car banors riksorganisation är en systerorganisation till TÖP och har även de trafikövningsplatser över hela Sverige, alla med året-runt-halka.

Skid-Car är en halksimulator som monteras på en vanlig standardbil och utnyttjar det faktum att ju mindre ett bilhjul trycks mot marken, desto mindre blir friktionen.

Skid-Car lyfter upp bilens hjul från marken och minskar således friktionen mot underlaget, vilket gör att i stort sett alla olika typer av halka kan framkallas på en vanlig asfaltsbana. Manövreringen av Skid-Car sköts av läraren som sitter på passagerarplats bredvid eleven.

Föreningens medlemmar erbjuder en rad utbildningar, bland annat Riskutbildning 2 inför B-körkort, Vardagssäkerhet, Avancerad körning samt olika kurser för yrkesförare (till exempel polis, ambulans, taxi, Posten och hemtjänst). Många banor har även Riskutbildning 1, handledarutbildningar och utbildningar för tung trafik.