När jag pratar med Hans Löfgren, vd på Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge, om vikten av trafiksäkerhetsutbildningar för företag, och hur de kan anpassas efter vilket behov man har, är det framförallt exemplet med drickabacken som får mig att reagera.

– En fullastad drickaback som stillastående väger 14 kilo kan vid inbromsning från höga hastigheter utöva en kraft motsvarande cirka 800 kilo. Det sliter sönder vilket ryggstöd som helst.

Ökar riskmedvetenheten hos förare Hans

Trots att jag är väl medveten om logiken i att det som inte är fastspänt i en bil också kommer att flyga framåt med stor kraft vid häftig inbromsning har jag nog många gånger åkt med både lösa drickabackar och andra, vid höga hastigheter, potentiella livsfaror. Jag gör nog lite som gemene man och förtränger vad som faktiskt kan hända i trafiken.

– Under en trafiksäkerhetsutbildning finns det många riskmedvetna och duktiga förare som helt enkelt kan få det bekräftat. De har dessutom mycket att dela med sig av i en grupputbildning där alla kanske inte uppvisar samma beteende. Samtidigt får man möjlighet att resonera kring sådant man är osäker på. Jag har hittills inte stött på en enda människa som inte lärt sig något nytt under utbildningen, berättar Hans Löfgren.

Man förtränger vad som faktiskt kan hända i trafiken

Tillbaka till drickabacken är det viktigt för att öka riskmedvetenheten hos förare. Genom att använda sig av bland annat krocksläde och vältbil under utbildningen upplever föraren hur det känns när man påverkas av g-krafter.

– I sammanhanget är det ändå en mjuk upplevelse då vi uppnår 2 g i krocksläden, alltså en kraft som är två gånger så stor som vid stillastående. Kommer man upp i cirka 50, en normal hastighet, handlar det snarare om 20 – 30 g. Den lägre g-kraften i 7 km/h brukar dock räcka för den där viktiga aha-upplevelsen, säger han.

Går över gränsen

Övningarna ute på banan brukar uppfattas som roliga eftersom de tillåter att man som förare faktiskt inte bara får testa gränsen, utan även gå över den.

– Det man jobbar med under en trafiksäkerhetsutbildning är i främsta hand risker; hur man upplever, förstår, samt minimerar dem. Rent generellt är inte trafiksäkerhet en kunskapsfråga; de flesta vet att man inte ska köra för fort eller på annat sätt bete sig vårdslöst. Att även diskutera värderingar är därför viktigt.

Även nödvändigt. Hans Löfgren berättar att vi är runt 600 000 anställda runt om i Sverige som tillbringar en stor del av vår arbetstid i bilen, vilket gör trafiken till en arbetsmiljöfråga. Enligt en nyligen utförd mätning är trafiken den absolut farligaste arbetsmiljön som skördar flest offer varje år. En trafiksäkerhetsutbildning bör därför klassas som vilken yrkesvidareutbildning som helst.

Trafiksäkerhetsutbildning bör klassas som vilken yrkesvidareutbildning som helst

– Yrkesförare inom sjukvård, brandkår och polisen lägger alltid lite extra krut på trafiksäkerhetsutbildning och för vilket företag som helst med en uttalad trafiksäkerhetspolicy är det en absolut nödvändighet.

Sett ur företagsledningens perspektiv handlar också om varumärket. En loggad bil som kör vårdslöst i trafiken bidrar negativt till uppfattningen om företaget.

– Precis som den anställda får chans att reflektera över det egna bidraget vad gäller säker trafik och varumärkesrykte ger utbildningen chans att se hur körningen kan påverka miljön på ett mindre belastande sätt. Genom att få verktyg med sig från utbildningen lär man sig om sparsam körning och hur man på så sätt kan minska miljöpåverkan. Hårdrar man är bränsleförbrukningen kopplad till hastighet; ju mer gas desto mer förbrukning vilket i sin tur påverkar miljön.

Tänk efter före

Bedöm om det är några speciella förutsättningar just idag. Är det skymd sikt? Temperatur runt nollan? Ingen dag bjuder på exakt samma förutsättningar så at förbereda och anpassa sig varje dag är en viktig start på bilkörningen.

Lägg bort mobilen och andra distraherande saker. De flesta av oss har blivit så vana vid att multitaska och att det för det mesta går bra att skicka sms med andra handen på ratten. Men kan du förutsäga när det kommer att hända något? Tittar du fel i två sekunder är det två sekunder du aldrig kommer att få tillbaka om en olycka sker. 

Planera din körning och stressa inte

Planera din körning och stressa inte. Det viktigaste är inte att du kommer fram en halv minut tidigare utan att du kommer fram alls. Se till att säkerhetsmarginalerna är på din sida och sträva efter att alltid vara här och nu under en körning.

Räkna med att andra inte alltid ser dig. Att sträva efter att vara den som alltid har rätt i trafiken är fel väg att gå, för du kan ha rätt även när du ligger på sjukhuset med livshotande skador. Utgå därför från att det finns många andra som hela tiden gör fel.