I skrivande stund, en tidig måndag, behöver man knappast gissa att det är många som befinner sig ute på våra vägar. Vissa är på väg till eller ifrån jobbet, för andra är bilen och de asfalterade vägarna helt enkelt jobbet, eller åtminstone en stor del av det.

Det viktiga är att inse att trafiksäkerhet inte skapas genom att föraren är duktig på att manövrera fordonet

– Medvetenheten hos svenska arbetsgivare kring trafiken som arbetsmiljö ökar; det finns dock stora skillnader i hur man väljer att arbeta med frågan, säger Michael Axelsson, vice förbundsordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund, och lägger till:

– Det viktiga är dock att inse att trafiksäkerhet inte skapas genom att föraren är duktig på att manövrera fordonet; andra faktorer och egenskaper kan vara mer avgörande för en säker körning.

Goals for Drivers EducationMichael Axelsson

Michael Axelsson berättar om den så kallade GDE-matrisen (Goals for Drivers Education) som dagens körkortsutbildningar baseras på. Det som innan 2006 mest behandlade fakta, teori och praktiska övningar består numera även av frågor kring medvetenhet och självvärdering i relation till fordon, trafik, resemiljö och social kontext. Det är dock inte alla som har tagit körkort enligt den nya kursplanen, och även om de har det ser körkortsutbildningarna ändå olika ut.

– Dessutom skiljer sig riskmedvetenhet och benägenhet att ta risker mellan medarbetare. Det är just därför den fjärde nivån i GDE-matrisen blir så viktig, det vill säga vilken social kontext företaget innebär, säger Michael Axelsson.

Enstaka kurser, som till exempel halkkörning, då och då är inte vad som kommer att förbättra trafiksäkerheten när vardagen kör igång. Det är heller inte säkert att kursen gett den säkerhetshöjande effekten man räknat med, utan hos vissa förare istället ökat risktagandet.

– Frågor kring trafiksäkerhet måste inkorporeras i företagskulturen för att ge effekt på kultur och därmed enstaka medarbetare. Det här är en ledningsfråga och ett ständigt pågående arbete, säger Michael Axelsson.

Riskindexering och uppföljning

En viktig del är att se över sina policyer kring fordonsanvändning och trafiksäkerhet. En annan del är att också följa upp att de efterlevs.

– Ett bra hjälpmedel kan vara att riskindexera sina medarbetare för att få en bild av vilka som behöver extra stöd och hjälp i sin bilkörning. Dessutom ska det finnas rutiner kring olycksprevention, hantering och uppföljning.

Ett trafiksäkert körsätt är ett mjukt körsätt utan hårda inbromsningar och för hög fart

Michael Axelsson betonar därför att fordons- och trafikfrågor inte är en ekonomisk fråga bara, utan ett samarbete mellan HR, ekonomi och företagets miljömål. En företagskultur där trafiksäkerhet är ett självklart inslag hänger nämligen tätt samman med miljö och ekonomi.

– Ett trafiksäkert körsätt är ett mjukt körsätt utan hårda inbromsningar och för hög fart. Genom att planera sitt resande, både inför och under tiden, minskar onödiga resor och därmed bilandvändandet, men även risken för stress i trafiken. Det finns flera mätningar som sätter likhetstecken mellan körstil och bränsleförbrukning. Så det är väl investerade pengar att arbeta aktivt med trafiksäkerhet och så kallad ecodriving, miljömedveten bilkörning, säger Michael Axelsson och avslutar:

– Förutom mänskligt lidande är dessutom trafikolyckor dyra. Så ur ett rent ekonomiskt perspektiv finns det stora anledningar för ett företag med personal på vägarna att sätta trafiksäkerhet högt på agendan och låta den stanna där.

Böcker