På ett av Stockholms största trafiksäkerhetscenter genomförs ett stort antal varierade utbildningar i syfte att öka säkerhet och minska risker i trafiken. Hit kommer företag som ser betydelsen av ett aktivt trafiksäkerhetsarbete för sin personal men också vill spara pengar.

Skrämmande få arbetsgivare som ser vikten av att göra vad de kan

– Med insikt om riskerna i trafiken så är det skrämmande få arbetsgivare som ser vikten av att göra vad de kan för att skydda sin personal. Stora summor läggs på annan personalutveckling men säkerheten i trafiken glöms bort. Det konstaterar Hans Löfgren, vd för Gillinge.

Här erbjuds utbildningar för alla typer av bilister. Allt från förare av utryckningsfordon till personal inom hemvården. Hit kommer också arbetsgivare med personal som reser mycket med bil och de som håller anställda med tjänstebilar. Även om bilarna främst går mellan hemmet och arbetsplatsen, så gäller arbetsgivaransvaret även här.

Sänkta kostnader och bättre miljöHans

Kurser och utbildningar har som främsta syfte att utveckla trafikbeteendet. Hur arbetsgivare kan sänka bilkostnaderna, antalet skador kan minskas, hur företagets varumärke kan stärkas, hur kostnader för sjukfrånvaro kan minskas, försäkringskostnader sänkas samt annat som, direkt eller indirekt, påverkas av förarens beteende i trafiken.

– Många tror att det bara handlar om halkkörning eller hantera bilen i vissa situationer men det är så mycket mer. Vi behöver våga öppna vårt medvetande och vara mottagliga för förarens betydelse i trafiken. Körning på halt underlag är bara en av många redskap för ökad förståelse och insikt, säger Hans Löfgren.

Utbildningarna anpassas till de specifika behov som finns i verksamheten. Allt från säkra transporter av känsligt gods till att utveckla en miljövänlig körning som står i linje med verksamhetens miljö- och trafiksäkerhetskrav. Här handlar det om utbildningar i grupp och Hans pekar på hur dessa även fungerar som team-building och för att se hur deltagarna agerar i olika situationer i trafiken.

Många tror att det bara handlar om halkkörning eller hantera bilen i vissa situationer men det är så mycket mer

Idag finns inga generella krav på vidareutbildning av yrkesförare eller dem som kör tjänstebilar. Något som dock allt fler efterfrågar, inte minst i storstäderna. För företag finns dock krav på en trafiksäkerhetspolicy som del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men en formulerad policy är ingen slutlig lösning för bättre säkerhet. Hans beskriver ett stort antal utbildningar där deltagarna i efterhand kunnat peka på konkret ökad säkerhet, lägre kostnader och en ökad trygghet för både den enskilde och arbetsgivaren. För de flesta är det givetvis själva körningen som är den mest lustfyllda delen av utbildningen och därifrån kommer också svaret på frågan om vad som normalt är den största aha-upplevelsen för deltagarna.

– Det är när de konstaterar hur otroligt mycket svårare och mer riskfyllt allt blir på banan bara man höjer hastigheten några kilometer i timmen. Det är något de tar med sig ut i trafiken och som definitivt förändrar deras beteende, avslutar Hans.

Gillinge