Sedan slutet på 1980-talet har jag jobbat med försäljning, och jag har nog haft de flesta tänkbara titlar inom yrket på mina visitkort. En stor del av min vakna tid spenderar jag således i bilen, till och från kundmöten, leverantörer, uppdragsgivare och familj. Och som tillförordnad förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund har jag lagt till ytterligare ett stopp på vägen.

Som färsk ordförande i detta stolta yrkesförbund med 5 000 medlemmar slog det mig plötsligt: om vi och våra företag värnar så mycket om våra medlemmar, varför utsätter vi dem då dagligen för trafikrisker som är förenade med livsfara, utan att de får öva sig i att hantera olika situationer de kan råka ut för i trafiken?

Varför utsätter vi dem då dagligen för trafikrisker som är förenade med livsfara

Det är nämligen så att alla människor förr eller senare blir ringrostiga. Åren går och man blir allt mer bekväm. Den nya tjänstebilen är större och tystare än den förra, och man kör snabbt för att komma fram till nästa möte i tid. Men Sverige är en plats där väderleken förändras inom loppet av minuter. Vet du hur din bil reagerar vid blixthalka eller ett plötsligt tvärstopp? Vet du hur du själv reagerar?

Om du är verksam inom polis, räddningstjänst, brandkår eller som ambulansförare har du säkert raka svar på de frågorna, eftersom dessa yrkeskategorier kontinuerligt måste fräscha upp sina trafikkunskaper. Men om du är verksam inom någon av de andra sektorer vars anställda dagligen använder bilen i sin verksamhet, är risken stor att du redan börjat rosta.

Trafiksäkerhetsträning

Jag menar att trafiksäkerhetsträning utan omsvep bör ingå i en sund tjänstebilspolicy, men jag vet också hur skrämmande få företag som arbetar på det sättet. Enligt våra undersökningar är det bara en femtedel av de berörda företagen som har en skriftlig policy för trafiksäkerhet. Har du en tjänstebilspolicy bör det ingå. Det övergår mitt förstånd varför denna livsviktiga fråga inte diskuteras oftare i tjänstebilssammanhang.

Affärsmässigt är det märkligt egentligen. Som arbetsgivare vill du att dina anställda ska känna sig trygga. En trygg anställd med koll på sin säkerhet är också betydligt mer lönsam och lojal. Och vad händer ifall en nyckelperson inom bolaget drabbas av en olycka?

Jag kan bara vädja till alla arbetsgivare att ha på en genomarbetad trafiksäkerhetspolicy

Du kanske sladdade runt lite på en halkbana när du tog körkort en gång i tiden, men sannolikt var det länge sen. Dagens ”halkbanor” är betydligt mer än så – de är tekniskt avancerade, pedagogiskt utmanande och i alla händelser ögonöppnande. I alla fall för min egen del. På Säljarnas har vi initierat medlemsträffar på säkerhetsanläggningar för att våra medlemmar ska få uppleva hur värdefullt, lärorikt och roligt det är att se över sina trafiksäkerhetskunskaper med tillhörande praktiska färdigheter.

Det smarta är att du till och med får köra med din egen bil. Bara då kan du lära dig exakt hur du ska hantera den vid halka, hastiga inbromsningar och sladd. Du får lära dig saker du inte visste, och du får plocka fram andra saker du glömt bort att du visste.

Jag vet inte hur en ordentlig utrullning av det här initiativet skulle finansieras i praktiken. Jag kan bara vädja till alla arbetsgivare med flitiga bilförare bland sina anställda att se över sin tjänstebilspolicy och haka på en genomarbetad trafiksäkerhetspolicy. Det kan innebära att skicka sina anställda på en avrostningsdag vartannat eller vart tredje år. Det har de flesta råd med i sammanhanget.