Bilkörning är en förutsättning för att många företag ska kunna bedriva sin verksamhet – säljare, hantverkare, städfirmor och hemtjänst är några exempel där bilkörning inte ingår i kärnverksamheten men ändå ofta är helt nödvändig. De anställda rör sig dagligen i trafiken och blir därför utsatta även för dess faror.

– Ofta har man som företag identifierat risker vad gäller annan verksamhet, men då trafiken inte är deras huvudsakliga sysselsättning har den inte betraktats som en risk på samma sätt som andra arbetsmiljöfaktorer, säger Gabriel Sanz, inspektör på Arbetsmiljöverket.

"Småföretagare på hjul"Gabriel

Men faktum är att det inte är ovanligt att medarbetarnas största risker är direkt kopplade till trafiken och då särskilt i samband med stress, arbetsmängd och väglag. Det var med anledning av detta som Arbetsmiljöverket 2015 inledde ett riktat projekt med tillsynskontroller för just de yrkeskategorier som dagligen använder bilen i sitt arbete. Projektet går under namnet ”Småföretagare på hjul”.

– Vi har valt att prioritera trafiksäkerheten då vi fått signaler att den fortfarande är eftersatt i många branscher och för många företag. Målet är att minska antalet olyckor med tjänstefordon inblandade samt att ge såväl arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap om att trafiksäkerheten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stora förbättringar

Gabriel Sanz och hans kollegor på Arbetsmiljöverket har besökt allt från brädgårdar och åkerier till lokalvårdare och larmföretag. Det som styrt inspektionerna är att det ingår bilkörning i verksamhetens tjänster. Att informera är en viktig del under inspektionerna. Och responsen har varit positiv.

– Många arbetsgivare har fått en ögonöppnare, medan andra inte vetat hur de ska jobba med trafiken som risk i verksamheten. De som vid ett första besök haft brister vad gäller hanteringen av frågan i sitt arbetsmiljöarbete har uppvisat stora förbättringar. Att vi tagit upp frågan på agendan har varit både viktigt och efterfrågat hos många, säger Gabriel Sanz.