Johan Liljeroth på Athlon anser att arbetsgivarna som har sina förare i trafiken har ett stort ansvar att utbilda sina anställda i trafiksäkerhet och minskning av bränsleförbrukningen. 

Biltransporter står idag för en mycket stor del av människans påverkan på växthusgaserna. När vi åker bil förbränns bensin till koldioxid. En liter bensin ger när den förbränns, upphov till hela 2.4 kg koldioxid. Även en kortare sträcka om 5 kilometer till jobbet ger alltså upphov till över 2 kilo koldioxid om man väljer att ta bilen fram och tillbaka, istället för att gå eller cykla.

Skademinimering, dödsolyckor i trafiken och miljöpåverkan är något som Johan Liljeroth på Athlon och hans kollegor arbetar för att minska. Athlon erbjuder leasinglösningar för tjänstebilar. Under 2016 ingick de partnerskap med AlertDriving som är ett online program som förebygger trafikrisker.

Olyckorna har minskatjohan

– AlertDriving finns på nätet. Det fungerar lite som en avancerad körskola. Arbetsgivare kan erbjuda sina anställda att gå en eller flera av utbildningarna. Här kan arbetsgivarna upptäcka vilka av deras förare som ligger i riskzonen, kartlägga dessa, och sätta in insatser där det kan behövas. Om de anställda exempelvis ska köra i England så kan de träna på körning i vänstertrafik, och på de regler som gäller i England innan de åker dit. Olyckorna har minskat under de första året med 35 procent och det andra året med 20 procent och de tredje med 10 procent, säger Johan Liljeroth.

Till för alla typer av förare

2,5 miljoner förare har utbildats världen över i AlertDriving. Plattformen är tillägnad alla typer av förare och är anpassningsbar. Den finns i 100 språk och i 70 länder. Varje modul är anpassad till gällande bestämmelser i det land där utbildningen ges. Det finns 21 utbildningsmoduler som täcker de risker som exempelvis är förknippade med alkohol- och narkotikakörning, att uppträda med fotgängare- och cyklister, parkering, köra i rondeller, eller mörkerkörning.

– Förarna kan sitta på nätet och göra utbildningen när de vill, de behöver inte ta alla moduler, men det finns 21 stycken. Man får ett diplom när man klarat dem. Man kan till exempel integrera våra lösningar till företagens egna utbildningsplattformar. Det ska upplevas som företagets egna körskola.

Minska miljöpåverkan

Genom att lära sig att köra säkrare och mer bränslesnålt så minskar även miljöpåverkan, betonar Johan.

– Det kan inte bli enklare att hjälpa dina förare att bli säkrare i trafiken. Man behöver inte skicka iväg dem på kurs, och det upptar inte en massa tid. De kan göra utbildningen när det passar dem. Det är billigt och du ser framför allt till att få ned bränsleförbrukningen och antalet olyckor på din personal.