1. Var uppmärksam vid risk för halka

– Står du inför en fara på landsväg, exempelvis en mötande bil som sladdar ut i din fil eller ett stillastående fordon - Undvik att frontalkrocka! Det är bättre att vrida ut åt sidan, exempelvis om det finns en åker intill.

2. Varningstriangelillustration

– Säkerställ att du alltid har en varningstriangel med dig. Skulle du få stopp på bilen behöver du varna andra trafikanter. Det är även bra att ha med sig en reflexväst att sätta på sig så man syns när man sätter ut varningstriangeln.

3. Var pigg och utvilad i trafiken!

– Känner du dig yrslig eller svimfärdig, stanna bilen och sätt på varningsblinkers. Det är bättre att ha kontroll på bilen än att den är okontrollerbar. Är du trött, åk till sidan och sov.