Precis som arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera ohälsa och olyckor under övrig arbetstid, ingår även ett ansvar för arbetstiden de anställda befinner sig i trafiken.

– Arbetsmiljön i trafiken är reglerad i Arbetsmiljölagen, berättar Fredrik Sjöqvist, vd på Mantorp Park. Det rör mer än ett trafiksäkert fordon; det rör även de förutsättningar den anställda har att framföra fordonet på ett säkert sätt.

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy för att minimera riskerna under arbetstid. Om det förekommer körning under tjänst ska detta ingå. Arbetsmiljöverket säger även att medarbetare bör ha den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn.

Påverkar säkerheten i trafiken

– Att vidareutbilda sin personal inom säker körning genom verklighetstrogna övningar ökar riskmedvetenheten och förståelsen för hur man som förare kan påverka sin och andras säkerhet i trafiken, säger Fredrik Sjöqvist.

Han menar att vart tredje år är ett rimligt intervall mellan utbildningarna för att få önskvärd effekt. Och de effekter en arbetsgivare kan förvänta sig är inte bara mindre risk för skador och tillbud, utan också vinster vad gäller ekonomi och miljö. Fredrik Sjöqvist.

Bra för ekonomi och miljö

– Försäkrings- och reparationskostnader kan inte sällan undvikas genom en mer uppmärksam och säker körstil samt kunskap om hur dagens bilar reagerar i olika situationer.

En jämn körning minskar även drivmedelsförbrukningen, liksom påverkan på miljön; genom att lätta på gasen och förstå hur bilens teknik kan användas kan företagets samlade avgasutsläpp minska avsevärt. Men allra viktigast med utbildning inom trafiksäkerhet är just de anställdas arbetsmiljö och personliga trygghet, något Fredrik Sjöqvist menar i många fall tas alldeles för lätt på:

– Vi lämnar in bilen på besiktning vartannat år för att säkerställa att fordonet fortfarande är trafiksäker.  Det är betydligt ovanligare att vi besiktigar vår egen körförmåga efter att vi en gång tagit körkort. Detta trots att både vi och bilarna förändras med tiden.