Men det finns anledning att vara noggrann och läsa även det finstilta i avtalet.

Redan på 70-talet så dök erbjudanden om privatleasing upp i Sverige. Lågt pris lockade men marknaden var dåligt reglerad och många kunder fick en otrevlig överraskning när bilen skulle lämnas tillbaka. Idag är skyddet för privatpersoner bra och ytterligare förbättringar på gång. Fortfarande finns dock några saker att tänka på när leasingalternativet övervägs. Exempelvis att avtalet gäller för ett visst antal avtalade mil och att skador och onormalt slitage kan kosta mycket i efterhand.

De leasingavtal som funnits är avtal mellan företag och nu behövs nya, anpassade till privatkonsumenter.

Branschorganisationen Bil Sweden utvecklar tillsammans med Konsumentverket, generalagenterna och återförsäljarna nya och bättre regler och avtal för privatleasing. Bertil Moldén som är vd för Bil Sweden har följt utvecklingen och ser idag en marknad med ett allt bättre skydd för privatkunden.

– I princip är det två huvudpunkter att tänka på som kund: Dels vara ärlig och inte underskatta hur många mil man kommer att köra. Att betala övermil i efterhand blir dyrt. Dessutom att man vårdar bilen väl. Skador och onormalt slitage får man betala mycket för i efterhand, säger Bertil.

Han pekar på att avtalen behöver utvecklas för att göra det ännu säkrare för privatpersoner. De leasingavtal som funnits är avtal mellan företag och nu behövs nya, anpassade till privatkonsumenter. Bland annat för konsumentskydd och för regler om vad som händer om konsumenten drabbas av något som starkt påverkar möjligheten att betala leasingavgiften – exempelvis arbetslöshet eller dödsfall. Hur löses avtalet i förtid och hur ska det regleras?

Snart hälften av de nya privatbilarna

I branschen ser många positivt på privatleasing. Nybilsförsäljningen går upp och tillgången på nyare begagnade bilar ökar. Leasingavtal sträcker sig normalt över två till tre år och efter det lämnas bilen åter till återförsäljaren. I dagsläget råder brist på begagnade bilar vilket gör att detta är ett bra sätt för bilhandlaren att säkerställa ett bra inflöde om 3 år med attraktiva bilar. För de fristående verkstäderna är det oroande då eftermarknad som service och reparationer är inkluderade i privatleasingpriset och därmed styrs till 100 procent till bilmärkenas egna organisationer vilket innebär en negativ utveckling för oberoende och fristående aktörer i framtiden.

Marknaden för privatleasing har tredubblats

De senaste siffrorna säger att 32 procent av alla nya bilar till privatpersoner är privatleasing. Vanligaste kunderna är ungdomar som inte kan eller vill binda kapital, äldre kvinnor som blivit ensamstående och familjer där man behöver en andrabil för att få livspusslet att gå ihop.

– Marknaden för privatleasing har tredubblats sedan uppgången tog fart 2013 och bedömningen är att hälften av de nya privatbilar som registreras här i Sverige snart är privatleasing. Erfarenheterna hittills visar även att de flesta som prövat privatleasing också förnyar avtalet när det är dags, säger Bertil.

Hos tillverkare och återförsäljare håller man naturligtvis noga kontroll på utvecklingen och man gör allt för att locka fler kunder. Den osäkerhet som funnits - och fortfarande finns hos vissa - försöker man få bort genom tydligare och enklare regler. Bland annat handlar det om vad som gäller vården av bilen, vad som är en skada och vad som är normalt slitage. Det arbetet gör man tillsammans med Konsumentverket och med stor säkerhet innebär det bättre och säkrare erbjudanden för oss privatbilister i framtiden.