Varje år byter företagskunder ut tusentals leasingbilar till förmån för nya. Men olika innehavsformer såsom tjänstebil, förmånsbil, driftsbil eller personalbil kan ställa lite olika krav på hur bilen skall säljas på bästa sätt när den skall bytas ut.

Fokuserad på räntenivån

Leasingkunden är ofta ”framtung” och fokuserad på kontraktets räntenivå eller bilens rabatt vid inköpet, och man tänker inte på hur bilen skall säljas efter de tre åren. Men hur bilen säljs efter leasingperiodens slut kan vara direkt avgörande för att hålla ägandekostnaden på en rimlig nivå. En bils TCO-kostnad (Total Cost of Ownership) kan variera kraftigt beroende på vilken försäljningskanal som väljs, säger Niklas Hallström, vd på TradingSolutions.

Det vanligaste alternativet när en leasingbil skall bytas är att den lämnas som ett inbyte hos en auktoriserad återförsäljare, oftast där man tar ut den nya bilen. Vid försäljning via en återförsäljare uppskattas inbytespriset direkt av återförsäljaren exempelvis via en värderingstjänst. Exakt inbytespris sätts när handlaren tittar närmare på bilen och registrerar eventuella skador och reparationsbehov.

En högre marginalNicklas

– Vid inbyte tas lite eller ingen hänsyn till om aktuell bil de facto kan vara någon annans drömbil och därmed förtjänar en högre värdering, säger Niklas Hallström. Återförsäljaren skall dessutom ha en högre marginal på inbytesaffären vilket återspeglas i inbytesvärdet.

Bilarna som lämnas tillbaka är inte sällan i mycket gott skick, är cirka två till tre år gamla och har rullat mellan 3 000-10 000 mil. Som leasingföretag har man dessutom all service- och ägarhistorik eftersom bilarna har varit egen ägo sedan de var helt nya.

– Ofta är bilarna i Sverige välskötta premium- och familjebilar som passar perfekt för begagnatköparen. Dagens bilar är dessutom av så god kvalitet med så högteknologisk säkerhetsutrustning att de i många fall knappt blivit mer än inkörda och därmed är mycket attraktiva på andrahandsmarknaden. Det finns ofta någon därute på marknaden som letar efter just en sådan bil. Vår uppgift är att just hitta denna köpare på ett snabbt sätt utan merarbete för kunden, säger Niklas Hallström

Pris baserat på behov

Och med dagens teknik har den matchningen blivit betydligt mer effektiv. Idag finns ett antal aktörer som erbjuder remarketingtjänster genom onlineauktioner av bilar.

– Prissättningen blir då baserad på behovet och det är istället marknaden som sätter priset, inte en återförsäljares syn på skador och slitage, menar Niklas Hallström.  

Generellt sett går det till så att bilen hämtas, testas, tvättas och dokumenteras för att sedan auktioneras ut. Genom remarketingbolagens egna plattformar säljs bilar vidare till såväl företag som privatpersoner. TradingSolutions själva har över 700 bilhandlare runt om i Sverige och utomlands kopplade till sig genom sin onlineauktion.

– Vår försäljningsstatistik visar att vi kan erbjuda våra kunder ett bättre pris via våra bilhandlare än vad vi skulle kunna om vi sålde till privatpersoner. Bilhandlare har ofta större kunskaper om vad som enkelt kan åtgärdas genom reparationer och kan därmed värdera utgångspriset högre, säger Niklas Hallström.

Behovet styr servicegrad

– Som privatperson vill du köpa bilen till ett klart lägre pris än hos bilhandlaren om du köper på en auktion där bilen inte är iordninggjord och risken som lekman därmed är större, säger Niklas.

Vid ett inbyte kan en skada exempelvis värderas till 10 000 kronor, medan TradingSolutions köpare kan estimera att reparationerna kostar 4 000 kronor att åtgärda och att det skulle bidra till ett förhöjt värde. Därmed blir de också villiga att betala mer för bilen under en auktion. Något som direkt blir en vinst för säljaren.

Förutom en fullservicetjänst erbjuder TradingSolutions även sina kunder att själva ordna med testning, fotografering och att lägga in försäljningsuppdraget via portalen. Servicenivån beror helt på vilket stöd som efterfrågas hos kunden.

En större förståelse

Vid val av leverantör av remarketingtjänster ska man vara noga med leverantörens egen kompetens och erfarenhet inom leasing och försäljning. En större förståelse för leasing, vagnparker och bilförsäljning som process gör också att man som kund får en bättre tjänst. Som kund ska man kunna rådgöra med sin leverantör kring försäljning och skador för att få ut bästa möjliga pris, menar Niklas Hallström. 

Faktum är att det i de allra flesta fall lönar det sig med remarketing snarare än inbyte. Hos de olika leverantörerna på marknaden blir resultatet i snitt mellan 14- 24 000 kronor över inbytespriset. Om inte annat får kunden ett tydligt benchmark av inbytespriset genom att nyttja en alternativ försäljningskanal.

– Med de tekniska lösningarna vi har idag går det lätt att hitta rätt kund som själv vill ha just det man investerade i för ett par år sedan. Det är inte mer omständligt men kan resultera i ett rätt, och högre, pris. Vilket är en ren vinstkrona för kunden avslutar Niklas Hallström.