Jämförelsetalen för 2018 ska räknas om för att kunna jämföras med 2019. Därför måste leasingavtalen kunna redovisas efter IFRS 16 redan om ett drygt år. Den korta beskrivningen av standarden är att begreppet operationell leasing i princip försvinner, att all leasing blir finansiell och enligt IFRS 16 tas upp i leasetagarens balansräkning.

Leasing ska från 2019 synas som en tillgång

En anledning till ändringen är att analytiker och andra vill att jämförelser mellan olika bolag ska bli enklare att göra. Leasing ska från 2019 synas som en tillgång och inte som nu, där leasingkostnad kan tas upp som just en kostnad och därmed i resultaträkningen. Det finns ett par lättnader i regelverket då leasingtiden måste uppgå till över 12 månader och värdet på det som leasas vara minst 5 000 USD. För leasetagaren innebär förändringarna alltså ganska mycket. För leasegivaren sker däremot inte några förändringar jämfört tidigare regler.

Gäller bara koncerner

För mindre och enskilda företag som har leasingbilar så blir det inga förändringar. De nya reglerna gäller bara koncerner som valt IFRS som regelverk. De flesta koncerner redovisar enligt K3 – ses som ”IFRS light” - och påverkas inte förrän nya IFRS-regler eventuellt påverkar K3. Dessutom finns en gräns att koncernen ska omsätta minst 80 miljoner kronor för att koncernredovisning ska behöva göras. Mattias Elfgren är redovisningsspecialist och vd på programvaruföretaget Tiego som just nu hjälper sina kunder förbereda sig för IFRS 16.

– Det ”kryphål” som fanns att redovisa leasingbilar som operationell leasing försvinner nu för de stora koncernerna. Många mindre företag vänder sig också till oss med frågor men för dem sker inga förändringar, säger Mattias.

Privatleasing blir vanligare

Inte heller sker några förändringar för den som kör tjänstebil och är anställd i en större koncern. Där fortsätter allt precis som tidigare.

– Det är faktiskt också oförändrat i det bolag där leasingbilen används även om bolaget ingår i en stor koncern. Det är först när det kommer till koncernredovisningen som leasingbilarna måste redovisas som vid finansiell leasing och alltså som en tillgång i koncernen, säger Mattias.

Påverkar de nya reglerna på något sätt begreppet privatleasing?

– Privatleasing blir vanligare och där betalar kunden allt inklusive försäkring och service månadsvis och leasegivaren tar ansvar för restvärdet förutsatt ”normalt” slitage. I K3-regelverket så kan upplägget hävdas vara operationellt men enligt IFRS finns det begreppet inte längre varför även ett sådant upplägg ska in i balansräkningen, avslutar Mattias.

Korta fakta:

International Finance Reporting Standards, IFRS utvecklas och fastställs av International Accounting Standards Board (IASB). Regler som styr, framför allt, de stora koncernernas redovisning i många delar av världen. IASB består av, för närvarande, 11 fristående experter med olika nationaliteter. Deras uppgift är att besluta om de standards, IFRS, som arbetas fram av IFRS Advisory Council, ett organ bestående av ett stort antal personer från hela världen. Allt från ministrar, representant från världsbanken, de största redovisningsbolagen, banker, statliga organ med flera.

IFRS tillämpas av alla noterade bolag i Sverige men kan också användas av mindre bolag som vill kunna jämföra sig med de noterade bolagen.

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och många av revisionsbolagen erbjuder kurser och utbildning inom IFRS.