Leasing har varit ett populärt sätt att tillhandahålla tjänstebilar åt anställda sedan 60-talet i Sverige. Idag har vi drygt en kvarts miljon tjänstebilar och närmare 700 000 leasingbilar, lite beroende på vem man frågar. Under de år som gått har leasingformerna utvecklats och inte minst har skattereglerna gjort att förutsättningarna för både företagen och förarna förändrats över tiden.

Vi står inför ett teknikskifte

Idag står vi också inför ett teknikskifte när det gäller själva fordonen. Där det från början var i princip enbart bensindrift så blev diesel plötsligt populärast och nu är det miljöbilar, laddhybrider, eldrift och vätgas som ser ut att bli framtiden. Att då blicka framåt de tre år en normal leasing löper är givetvis svårt. Lägger man till det också kraven på miljöhänsyn, miljöredovisning och att verksamheten verkligen tar sitt miljöansvar så blir det komplext. Även för leasingbolagen som måste räkna på vad dagens fordon kan vara värda den dag leasingen går ut.

Miljöanpassa bilkörningen

För många verksamheter har långtidshyra blivit ett alternativ eller ett komplement till den traditionella leasingen. Fördelarna är den flexibilitet som går att få genom kortare hyresperioder och att det även går att växla mellan olika biltyper under hyresperioden. Det ger också andra möjligheter att välja elbilar som ett komplement till större bensin- eller dieseldrivna fordon som behövs för längre resor eller tyngre transporter.

Frågan man bör ställa är hur bra det är att den anställde varje dag kör en stor familjebil när den absoluta majoriteten av resorna sker ensam och sträckor på maximalt 5-6 mil? Att som komplement kunna välja en mindre, kanske eldriven, bil för dessa resor är ekonomiskt positivt för både företaget och föraren. För att inte tala om fördelarna för miljön.

Långtidshyran ger också möjlighet att avsluta ett avtal i förväg om behoven förändras

Att blanda olika former av leasing och långtidshyra gör att kostnaderna för företaget kan hållas nere. Särskilt om man börjar räkna på totala driftskostnader och förmånsvärden så finns det ett urval fordon som både är större och mer miljömässigt riktigt.

Långtidshyran ger också möjlighet att avsluta ett avtal i förväg om behoven förändras. Räknar man dessutom in osäkerheten om exempelvis framtida andrahandsvärden för fossildrivna fordon – och även dagens miljöbilar – så blir ekvationen svår.

Ökad flexibilitet

Fördelarna med olika former av leasing är givetvis att föraren har ”sin” bil under lång tid med allt vad det innebär i form av bekvämlighet. Barnstolar som ska in och ut, solglasögon alltid i bilen, rätt radiokanaler, den extrautrustning man valt och så vidare. Det leder i sin tur också till att föraren tenderar till att sköta bilen bättre jämfört med om det ofta är olika bilar. Ekonomiavdelningen kan också påpeka att svårigheter uppstår om en förare har olika bilar olika perioder. Det senare dock något som dagens uppkopplade bilar och avancerade elektroniska körjournaler med lätthet hanterar.

Mycket händer på tjänstebilsmarknaden

Mycket händer alltså på tjänstebilsmarknaden. Inte bara i form av nya fordon och förändrade skatte- och förmånsregler. Det handlar lika mycket om att anpassa ägandeformer, leasing och hyra till hur framtiden kommer att se ut. Är det rätt att binda upp sig på flera år och veta hur dessa år ser ut rent ekonomiskt eller kommer nya alternativ som är bättre under denna period? Kanske är det just en kombination och ökad flexibilitet som kan vara lösningen. Inte minst om även miljöhänsyn vägs in i beslutet.