Tjänstebilen.nu är webbplatsen för dig som vill få information om tjänstebilar och förmånsbilar, men även allmänna råd om bilkörning, miljö och säkerhet. På webbplatsen hittar du också flera biltester samt praktisk information om däck, belysning och försäkringar.

Vi hoppas att du tar åt dig av våra tips och råd, så att vi tillsammans kan göra svenska vägar säkrare och att våra bilar och vår bilkörning har så lite inverkan på miljön som möjligt.