Per Gyllenspetz har under några års tid arbetat med att strukturera de mer eller mindre kända förändringsfaktorerna (nedan 1-21). Generellt ser utvecklingen ut kunna gå från gamla mogna strukturer mot ny hållbarhet och nya affärsmodeller. Det sker i delvis olika faser, förändringarna är stora idag och kan bli radikala på kort tid.

Klicka här för att läsa en fördjupande text om alla 21 förändringspunkter.

 

01

Från att sälja en sak till att erbjuda en tjänst.

02

Från industriellt kunnande till användarcentrerad design.

03

Från högvolymproduktion till 3D print.

04

Från objektstatus till värde i delandet.

05

Från traditionella aktörer till nya aktörer

06

Från min business till vår business.

07

Från separata silos till helhetssystem.

08

Från enkel till komplex myndighetsstyrning.

09

Från ”miljövänlig” till vetenskaplig definierad hållbarhet.

10

Från tung till lättvikt.

11

Från fossil till elektrisk drivning.

12

Från mekanisk till sladd(lös) styrning.

13

Från buller till tyst.

14

Från förare till självkörande teknologi.

15

Från oftast parkerad till oftast rullande.

16

Från linjär till cirkulär.

17

Från slumpmässighet till uppkoppling.

18

Från jobbnorm till robotar.

19

Från kommersiell data till din data.

20

Från asfalt till vatten.

21

Från standardlösningar till skräddarsydda fordon.