Det är inte nödvändigtvis storleken som gör det extra utmanande, utan komplexiteten. Men svårigheterna ska inte vara en anledning till att avstå.

Viljan räcker inte, ibland är det avsaknandet av visioner som gör att vi fladdrar omkring utan mål. Visioner och positiva berättelser om hur vi kan ställa om och bygga en bättre värld för oss alla inom planetens gränser.

Det som går att mäta kan man förändra och idag det finns en mängd goda exempel.

Men med visioner kommer man inte heller hela vägen fram, det krävs dessutom strategier och en plan för genomförande. Att ha en färdplan helt enkelt. Det som går att mäta kan man förändra och idag det finns en mängd goda exempel på hur man ställer om fordonsflottan  runtom hela landet .

 

Hela samhället behöver ställa om

 

Det finns många företag och kommuner som redan har ställt om sin fordonsflotta, tretton år före Sveriges nationella mål som innebär en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det är beundransvärt och viktiga steg på vägen, men det som behövs är att hela samhället, regioner och hela branscher ställer om.

Därför fokuserar projektet nu på att inspirera också näringslivet i regionen att ställa om.

Ett exempel på visionen om att ställa om en region är projektet Hela Gröna Vägen - fossilfri gränsregion 2030, där 14 svenska kommuner och 25 norska kommuner har beslutat om att ställa om hela gränsregionen till fossilfria transporter 2030. Det omfattar inte bara kommunernas egna transporter, utan transporterna inom hela det geografiska området. Det gäller alla samhällssektorer som näringsliv, offentligheten och civilsamhället och i samtliga kommuner i regionen. Därför fokuserar projektet nu på att inspirera också näringslivet i regionen att ställa om.

Klicka här för att läsa mer!