Idag finns tekniken för att från utsidan kunna se, mäta och styra i princip allt i en bil. För företag och verksamheter med tjänstebilar, bilpooler, servicebilar, transportbilar och liknande finns verktyg för att sänka kostnader avsevärt. Inte minst genom att ha optimalt antal bilar. Begreppet Fleet Management får därmed en vidare mening. Nu handlar det även om system för att se att bilarna körs på rätt sätt och teknik för att kommunicera direkt med företagets affärssystem, genom brandväggar och säkerhet. Minimerad administration, underlag för skatteberäkning samt skattemyndigheten och färdig miljörapport för yrkestrafik är andra viktiga delar.

Det finns verktyg för att sänka kostnader avsevärt

Mikael Olsson är affärsområdeschef för fordonsaffärer på Dialect. Ett affärsområde nu omdöpt till Connected Car. Han har på nära håll följt utvecklingen under lång tid och även varit med och tagit fram system för att enklare få full kontroll på bilparken, sänkta kostnader och ökad säkerhet för förarna. Att systemen också ger positiva effekter för miljön är något allt fler företag tar fasta på.

– Behoven skiljer sig mycket mellan olika verksamheter. Från enklare körjournaler till fullt utbyggda system för Fleet Management med kontroll på allt från körbeteende till serviceintervall och temperaturuppföljning i kyltransporter – för att nämna några funktioner. Genomgående är dock att det går att spara mycket hos nästan alla genom att vi anpassar systemen till varje kund, säger Mikael Olsson.

Fokus på säkerhetMikael

Han beskriver hur det handlar om besparingar på många olika plan. Att hantera även ett fåtal bilar med manuella rutiner tar tid och kräver mycket administration.

Men det handlar också om att sänka kostnader för drift, skötsel och leasing. Bara genom att använda elektronisk körjournal räknar man med att bränslekostnaderna sänks med cirka 13 procent. Genom bättre kontroll på körningar som ska debiteras, exempelvis för hantverkare, kan man debitera upp till15 – 20 procent mer med bättre kontrollsystem.

Lägger man även till systemet med trafikplanering, att rätt bil åker till rätt plats och bäst väg med tanke på trafiksituationen, så kan besparingarna öka än mer.

Säkerheten är trots allt det som står främst

– Med dagens teknik finns alla möjligheter. Man kan få veta hur och vart bilen ska köras för optimerad bränsleåtgång, om den råkat ut för en incident som bör kontrolleras, att all teknik fungerar som den ska och så vidare. Säkerheten och tryggheten höjs också för förarna genom bland annat olika larm samt alkolås vilket är den viktigaste parametern med våra system, säger Mikael.

Systemen för kontroll och effektivisering av verksamhetens bilar utvecklas kontinuerligt. Mycket handlar om miljö och ekonomi men säkerheten är trots allt det som står främst. En säkerhet som det egentligen inte går att sätta något pris på, men enligt Mikael är en investering i att ha full kontroll på bilarna återbetald efter så kort tid som åtta till tio månader.