Laddsladd. Foto: MostphotosBor man i villa är det i regel lätt att ordna laddningsmöjligheter och det finns nu stöd att söka för detta via Naturvårdsverket, men bor man i lägenhet är det inte alltid så lätt. Företag och juridiska personer kan söka stöd för laddning via Klimatklivet ett stöd via Naturvårdverket.

De flesta laddbara tjänstebilar är idag sk. laddhybrider. Ganska få är elbilar. Många bostadsrättsföreningar beviljas nu stöd från Klimatklivet, företag och fastighetsägare var redan tidigare stora aktörer inom stödet:

  • DEFA Group E-mobility
  • EWAYS
  • ChargeStorm
  • Vattenfall E-Mobility
  • Fortum Charge & Drive
  • GARO
  • Kraftringen
  • Virta Nordic AB
Charlotte Eisner
Global Sales and Market Director, DEFA Group e-mobility
Foto: DEFA

DEFA Group

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

De som lockar elbilsägare till sina fastigheter och garage nu är vinnare imorgon, när bilens batteri blir ett värdefullt energilager för fastigheten och kan bidra till att kapa effekttoppar under morgon och kväll, så kallad Peakshaving. Imorgon är det lika viktigt att det finns elbilsladdning på parkeringen som det är viktigt att det finns fiber för datakommunikation idag. Det höjer värdet på din bostad och du gör något positivt och samtidigt enkelt för att skapa förutsättningar för att hantera klimatfrågan. Just nu finns miljardbelopp att söka för att en säker och riktig laddinfrastruktur skall byggas.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

Vi vet att fler och fler företag ansluter sig till FN-målen som en del av sin hållbarhetspolicy. Snart är 20 procent av tjänstebilsflottan laddbar. Viktigt för företagen är lösningar med RFID-access där medarbetare kan identifiera sig och få tillgång till laddning på jobbet, hemma och längs vägen. Åter är säker laddning nummer ett, därefter ska redovisning av bränsleförmån vara korrekt. En nyckel är att få installatörer att med rutin och vana projektera och räkna på Klimatklivetbidraget. DEFA samarbetar med flera kunniga installatörer och har idag över 30.000 laddboxar och 100.000 molntjänstkunder i Norden. Bland annat hjälper vi Bilåterförsäljare att bygga laddinfrastruktur på sina parkeringar.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel de som parkerar på gatan?

Delningsekonomi och spacesharing är nyckeln. Om en näringsidkare upplåter sina parkeringsplatser i närheten av bostadsområden, nattetid så löser vi det mesta. DEFA kan i sin molntjänst reglera flera priser för att en näringsidkare med laddplatser ska kunna sätta ett lägre pris för kunder - billigt för grannar men dyrt för de grannar som står kvar och blockerar platser för näringsidkarens kunder dagtid. Pris är en drivande faktor till att göra rätt. På samma sätt kommer vi snart att se delningsplattformar hos parkeringbolagen, och BRFer kan via dessa plattformar öppna upp sina centralt belägna garage för besökare dagtid när man själv är på jobbet. Laddning skall inte ske i gatumiljö, det är bara ett sätt just nu att synliggöra laddning och elbilar.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Det är lika viktigt och vanligt som jämställdhetspolicys och antikorruptionspolicy. Företag skriver under på FN-målen för klimatet. Medarbetare vill göra rätt och kör rent, billigt, nytt och säkert i laddbara fordon. Nu kommer allt fler modeller inom 7.5 basbelopp och är därmed valbara för de flesta. Räckviddsångesten är snabbt på väg bort. Jag är lugn för att det går snabbt åt rätt håll. Vi har sett beställningsunderlagen. Innan 2020 har vi en stor laddbar bilflotta. Då är vi bättre än Norge!

Niclas Sahlgren
Grundare & vd, EWAYS
Foto: Philip Håkansson

EWAYS

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

Det får vi genom 1, Fortsatta ­bidrag som gör det möjligt för fler föreningar och ägare att investera i laddning och 2, genom informationskampanjer som förklarar hur det går till och att det inte är särskilt svårt att sätta igång samt 3. Genom smarta och rättvisa betalningstjänster där ­förbrukningskostnaderna fördelas på ­användarna.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

Egentligen samma som ovan. Jag tror att en stor del av lösningen ligger i själva affärsmodellen; att hitta smarta och transparenta sätt att fördela kostnaderna på. Men även här kommer fortsatta bidrag  ge effekt.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel de som parkerar på gatan?

Dels genom att etablera elbilsladdning i samtliga garage, och faktiskt minska antalet platser för fossildrivna fordon. Sedan måste investeringskostnaderna fördelas så att operatörerna står för laddstolpar och tjänster, medan kommunen står för investeringar under mark.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Genom att göra det enkelt och billigt för förmånstagaren, det vill säga fortsätta subventionera elbilar. Jag tycker det också är fullt rimligt att förbjuda dieselbilar, vilket vi också ser är på gång inom många länder. Vi borde också fundera på hur vi kan få fler bilförare att prova köra elbil för att de själva ska se hur bekvämt och enkelt det är.

Patrik Lindergren
Vd & grundare, ChargeStorm
Foto: ChargeStorm

ChargeStorm

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

Tänk ADSL till Fiber, det är en ganska jämförbar utveckling. Många bostadsrättsföreningar tyckte till en början att man klarade sig fint på ADSL, nu är det standard med fiber. Likadant är det med ett vanligt eluttag kontra laddbox. För att ladda sin plugin-hybrid eller elbil på ett säkert sätt rekommenderas alltid en riktig laddbox som laddar via Mode 3. Schukoladdaren som följer med bilen ska ses som en nödladdare eller ”reservhjul”. Möjlighet till att ladda en plugin-hybrid eller en elbil via laddbox i föreningen höjder värdet på fastigheten.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

I takt med att bolag med ­någon form av miljöpolicy förbjuder fossila drivmedel och då främst diesel, ställer detta krav på att bilen går att ladda på jobbet. ­Eftersom bilen normalt sett står still många timmar under arbetsdagen räcker det ofta med 1-fas 16A, fokus ska vara att alla på arbetsplatsen med laddbara bilar laddar på ett säkert sätt. Vill man framtidssäkra sig ­redan nu för kommande ­elbilar bör man istället satsa på 3-fas ­laddare.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel de som parkerar på gatan?

Möjligheten att ladda sin ­elbil blir bättre och bättre för varje ­månad som går, i storstäderna har man bland annat byggt så kallade laddgator för att främja laddbara bilar. Parkeringshus har även de en stor satsning på utbyggnad av laddare. Bor man i en lägenhet finns det bidrag att söka via Naturvårdsverket, hyr man lägenhet är det en god idé att tala med sin hyresvärd. I de allra flesta fall ställer de sig ­positiva till att sätta upp laddboxar om efterfrågan finns från de boende.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Miljö och hållbarhet får mer och mer betydelse för att vara en kunna vara en attraktiv ­arbetsplats, laddbara bilar signalerar att företaget är mån om miljön och satsar på ny teknik. Det låga förmånsvärdet för de anställda är såklart även det en bonus.

Susanna Hurtig
Nordenchef för Vattenfall E-Mobility
Foto: Vattenfall

Vattenfall E-Mobility

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

Att kunna ladda sin elbil hemma är en hygienfaktor och på sikt kommer värdet för fastigheter öka när det finns laddningsmöjligheter. Det tar dock tid att sätta sig in i frågan. Vi har sett goda exempel där föreningar och fastighetsägare infört en policy för hur många platser som ska förses med laddare. Med vår laddlösning InCharge kan vi erbjuda en helhetslösning så att det blir så enkelt som möjligt.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

Företag kommer att vara drivande i omställningen. Genom att ställa krav på låga utsläpp av transporttjänster, ta fram policybeslut om att man ska ställa om, bestämma sig för utbyggnad av laddning och vilka bilar som är godkända som tjänste-, och personalbil kommer man väldigt långt. Som medlem i EV 100 har vi bestämt oss för att ställa om flottan till eldrift inom 4 år vilket bl.a. innebär att förmånsbilar måste vara laddhybrider eller rena elbilar.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel de som parkerar på gatan?

Städer och kommuner är oerhört viktiga och kan upprätta ”laddplaner” där man sätter upp mål för antal laddpunkter. Vattenfall investerar själva i snabbladdare i publik miljö och har byggt 8 laddgator med 60 laddpunkter i Stockholm som kan användas för boende utan möjlighet till egen parkeringsplats. För att kunna bygga ut fler behöver städer och kommuner vara delaktiga för att minska på investeringskostnaden.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Framförallt handlar det om att ta ett inriktningsbeslut för att ställa om till eldrift och att sedan forma förmånsprogram så att de är inriktade mot eldrift. Idag är det förmånligt som förmånsinnehavare att ha en elbil, man kan få reducerat förmånsvärde och drivmedelskostnaden sänks. Från statens sida vill vi också se stöd mot företag att ställa om. Bonus-Malus är ett sådant sätt att stötta att elbilar blir mindre kostsamma vid inköpet.

Tobias Henmark
Landschef Sverige Fortum Charge
Foto: Privat

Fortum Charge & Drive

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

Genom en förenklad administration vid bidragsökning. Administrationen är onödigt krånglig som det ser ut idag. Om kraven på projektstart, geografisk placering skulle lättas upp och till flera laddare på en gångskulle fler professionella aktörer kunna bygga ut infrastrukturen i den omfattning som krävs.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

På samma sätt som ovan. Idag bygger stödet på att man vet exakt hur, var och när infrastrukturen ska uppföras, vilket försvårar för den sökande och kraftigt försvårar en affärsmässig hantering. Skulle stödet beviljas till fler laddstationer och utbetalningarna istället ske  vid avslut, grundat på faktiska kostnader, skulle även handläggningen förenklas.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel de som parkerar på gatan?

Som det ser ut idag måste kommersiella aktörer stå för hela investeringen, inklusive elinstallationen i marken som kommunen faktiskt äger och ger begränsade markanvisningar. Genom att kommunerna istället tar över elinstallationen och därefter bjuda in aktörer som sätter upp laddningsstolpar skulle fler finna det ekonomisk försvarbart med laddning även på ­gatan.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Då den största delen av tjänstebilsflottan idag försörjs genom operationell leasing har leasingföretagen en stor möjlighet att påverka vilka fordon som företagen väljer. Idag är det tyvärr mer ekonomiskt att välja en gammal teknik, trots att dieselbilar upplever en större risk på en andrahandsmarknad och andra handsvärdet är mer osäkert.

Reine Lönn
Försäljningschef Laddinfrastruktur, Garo
Foto: Henrik Sannesson

Garo

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

Genom att få de att förstå att det ökar attraktionskraften och även höjer värdet på sina fastigheter. Sedan måste vi också hjälpa till med information om Klimatklivet vilken kan vara en viktig del av finansieringen. Det innebär också nya möjligheter för fastighetsägarna att öka intäkterna. T.ex. Kan olika användare använda ladduttagen vid olika tider på dygnet. Dagtid för arbetsplatsladdning, nattetid hemmaladdning.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

Genom att erbjuda lösningar med smarta ladduttag samt även här informera om Klimatklivet. Flera arbetsgivare börjar förstå att det också utöver miljöperspektivet ger stora besparingar och fördelar med en elektifierad fordonsflotta. Även här utnyttja möjligheten att ladda dygnet runt men med olika användare. Det ger då en möjlighet till utökade intäkter.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel de som parkerar på gatan?

Mer och och snabbare utbyggnadtion av snabbladdare i städerna, använda den mark som ändå finns för att prioritera laddplatser. Bygga fler P-hus, samt redan idag se över tillgängligheten i befintliga P-hus för elbilsladdning. Tariffstyrd laddning beroende när på dygnet den sker kan vara ett incitament. Men här är det tyvärr så att den största utmaningen inom fordonsladdning är just för de som parkerar på gatan. Återigen, med risk att verka tjatig, men med Klimatklivet så finns det ekonomiska förutsättningar att bygga bort bristen på laddare även här.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Genom att vara klimatsmarta så blir det en naturlig del i deras arbete mot fossilfri vardag. Information om elbilarnas fördel är viktigt. Det här är nog den viktigaste sektorn när det gäller en hållbar fordonsflotta. Att det dessutom är ekonomiskt mycket fördelaktigt blir som grädde på moset.” Bonus Malus lär betyda en hel del som katalysator.

Fredrik LuthmanAffärsutvecklare mobilitet, Kraftringen
Foto: Josefin Hofvander Brännström

Kraftringen

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

Visa hur enkelt det är! För många är behovet av laddning tydligt, men vägen till en färdig lösning diffus. Marknadens aktörer har här ett ansvar att nå ut med enkla och smidiga lösningar baserade på fastighetens förutsättningar och kundens behov. Kraftringen har därför tagit fram en helhetslösning anpassad för bostadsrättigheter och fastighetsägare.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

Utbilda företagen! Det är ofta ingen brist på vilja, trösklarna ligger snarare i begränsad kunskap.  Många arbetsplatser har goda förutsättningar för att installera elbilsladdare och dessutom incitament i form av minskade driftkostnader för verksamhetens egna transporter och en minskning av verksamhetens och anställdas klimatpåverkan. Kraftringen hjälper därför företag med skräddarsydda lösningar baserat på deras behov och fastighetens tillgängliga kapacitet.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel. de som parkerar på gatan?

Påtala behovet! Boendeparkering på gatan bedrivs ofta av kommunen eller ett parkeringsbolag. Ta kontakt med dessa aktörer och påtala behovet, oavsett om det är befintligt eller kommande. Framsynta kommuner och parkeringsbolag har lösningar på detta, genom t.ex. månadsparkeringar i p-hus försedda med laddmöjlighet.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Utbilda ännu mer! Kravet på energikartläggningar hos företag har också börjat leda till att de identifierar energiåtgången i nuvarande transporter och övergår till effektivare fordon, den möjligheten får vi se till att fler tar vara på. Eller helt enkelt genom att de uppdaterar sin fordonspolicy till ”version 2018”. Totalägandekostnaden är i många fall jämförbar.

Allan AhlgrenVD, Virta Nordic AB
Foto: Virta Nordic AB

Virta Nordic AB

Hur får vi fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att investera i laddningsinfrastruktur?

Det är en kombination av flera olika drivkrafter. ”Produkten” skall vara enkel att beställa och förstå. Direktiven för byggandet av parkeringsplatser, kommer att förutsätta att man utrustar till en början en liten del med laddutrustning och gradvis ökar detta. Tror inte att det tar många år förrän laddningsutrustningen en självklarhet vid byggande av egnahemshus precis som t.ex.ventilation eller annan maskinell utrustning idag.

 

Hur får vi fler arbetsplatser att förse parkeringsplatser med laddningsmöjligheter?

Det är väl naturligt att om antalet laddningsbara bilar ökar bland tjänstebilarna (fråga 4.) så ombesörjer företaget att man har en möjlighet att ladda sin bil på arbetsplatsen. Visst ökar också antalet privatägda elbilar som sätter ett tryck på flera laddstationer. Då volymen ökar blir det också intressantare för Skattemyndigheten att ha koll på vems el man kör med så antalet intelligenta laddare ökar säkert.

 

Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en ”egen” parkeringsplats, till exempel de som parkerar på gatan?

Till en börja krävs en insats från kommunen för att tillgodose behovet. Mindre operatörer som verkar lokalt kommer att uppstå och senare ta över rollen. Detta är en trend som vi klart kan se redan i länder där antalet laddningsbara bilar ökat markant.

 

Hur får vi fler arbetsgivare att välja laddhybrider som en förmånsbil och hur får vi dem att också välja elbilar?

Det här kommer nog att sköta sig själv.  Så gott som alla bilmärken har offentliggjort sina planer på att lansera flera modeller, så inom några år, får vi se en avsevärd ökning av utbudet på både laddhybrider och hel-elbilar. I och med att bilparken förnyas när leasingavtalen löper ut och leder till bilbyten, så får vi säkert uppleva en radikal ökning. Visst hjälper det till att snabba på processen om myndigheterna stöder den med olika incentiv.