– Precis som för livsmedel där det finns en innehållsdeklarationer ska konsumenterna genom en tydlig CO deklaration kunna se vilken klimatpåverkan drivmedlet har, säger Jesper Johansson, Gröna Bilister.

Miljö- och konsumentorganisationen Gröna Bilister grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, WWF. Den arbetar för att trafiken ska miljöanpassas, att samhällsplaneringen inte skapar onödig biltrafik utan istället främjar kollektivtrafik samt underlättar för folk att gå eller ta cykeln.

Den arbetar på bred front med att påverka utformningen av bilar, brukarnas beteende att välja alternativa färdmedel samt att miljövänligt bränsle tas fram. Sjuttio procent av alla resor är kortare än fem kilometer. Kampanjen ”Inte bilen under milen” syftar till att välja andra sätt att ta sig från a till b.

Främjar sin hälsajesper

– Väljer man att gå främjar man också sin hälsa. På sikt hoppas vi få en fossilfri fordonstrafik och minskat personligt bilägande. Vi lyfter fram alternativ till egen bil. Det finns bilpooler och andra sätt att förflytta sig.

Antalet tjänstebilar ökar markant. Om tjänstebilen är en miljöbil ges rabatt på förmånsvärdet. Största nedsättningen får bilar som kan drivas på biogas, el- och laddningsbara hybrider. Definitionen (från 1 januari 2013 och framåt) av en miljöbil bygger på vilken typ av drivmedel som används samt bilens vikt i förhållande till koldioxidutsläpp.

Jobba målinriktat

Föreningen påverkar bilindustrin, myndigheter, politiker och privatpersoner via olika kanaler. Ett förslag är att ge biltillverkarna bonus för miljöbilar, men bara om de faktiskt kör på rätt bränsle. En beteendeförändring när det gäller arbets- och tjänsteresor står högt på agendan. För att få folk att lämna bilen kan ett styrmedel vara att införa skattelättnader för kollektivtrafikkort och cykelpaket.

– Vi lyfter fram företag som jobbat målinriktat och ställt om sitt tjänsteresande. 67 organisationer har jobbat med processmetoden CERO som innebär en genomlysning av hur de anställda reser i företaget.