Nästan hälften av alla nyregistrerade bilar idag är tjänstebilar, vilket gör tjänstebilen till en viktig faktor i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Och allt fler bolag väljer att förändra sin tjänstebilspolicy. 

– Allt fler av våra hyresgäster identifierar laddningsbara fordon som bra tjänstebilsalternativ, vilket snabbt driver på övergången från fossilt till eldrivna fordon. Inte minst märker vi det genom det stora behovet av laddningsplatser som plötsligt uppstår, säger Johnny Pettersson Springer, parkeringsansvarig på Fabege. 

 

Möta förväntningar

 

Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och äger och förvaltar cirka var tionde kvadratmeter kontor i Stockholm. Att allt fler hyresgäster väljer laddningsbara fordon är positivt. Fabege driver som aktör inom stadsutveckling ett aktivt hållbarhetsarbete, inte minst utifrån ett klimat- och miljöperspektiv. Förändringen är dock inte utan utmaningar. 

När hyresgäster adresserar ett behov av laddningsplatser förs en gemensam dialog som kartlägger hur stort behovet är och vilken tidsram som är aktuell. 

Man förväntar sig också att kunna ladda bilen där den står parkerad under längre tider

– Har man som fordonsägare väl investerat i elbilsteknik vill man inte gärna köra något annat. Man förväntar sig också att kunna ladda bilen där den står parkerad under längre tider; ett behov som är viktigt för oss att kunna möta, säger Johnny Petterson Springer. 

Medan det för nyproduktion finns helt andra möjligheter att planera för elbilsladdning i garage och vid parkeringsplatser är Fabeges befintliga fastigheter inte utrustade för de eluttag som krävs. Istället för en större teknisk installation i miljonklassen har bolaget valt en lösning som maximerar antalet laddplatser utifrån fastighetens tillgängliga effekt.

– Den lösning vi har valt är skalbar och erbjuder en effektbalansering som gör det möjligt med upp till fem gånger så många laddningsplatser som jämfört med konventionell laddning, berättar Johnny Petterson Springer.

 

Elbilar som laddas. Foto: Robert Ginsberg

Typ 2, Mode 3. Foto: Robert Ginsberg

 

Skalbart och rättvist

 

Effektbalansering innebär att strömmen fördelas resurseffektivt mellan de bilar som står på laddning. Genom att utnyttja hela parkeringstiden blir laddningen både ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart än vid större effektladdning. Dessutom är det fullt tillräckligt.

– Genom att undersöka våra hyresgästers bil-och parkeringsvanor vet vi att de i genomsnitt har två mil till jobbet. Bilen står oftast parkerad under en hel arbetsdag för att sedan åka samma två mil hem igen. Det vi gör är att se till att de kan ladda upp för de mil som krävs för att kunna köra sin elbil fram och tillbaka till jobbet, berättar han.

En framgångsfaktor för att företag ska välja att konvertera sin elbilsflotta

Genom en abonnemangstjänst kopplad till en app- och webblösning debiteras den parkerade endast för verklig energiförbrukning, och betalning kan ske via kreditkort eller fakturering.

Just affärsnyttan för fastighetsägare i kombination med en skälig prissättning är något som Johnny Petterson Springer ser som en framgångsfaktor för att företag ska välja att konvertera sin elbilsflotta:

Vektor av en laddstation för elbilar. Foto: Pixabay– Ett skalbart system i kombination med en abonnemangstjänst som bygger på användarens reella kör- och parkeringsmönster fördelar investeringskostnaden för den övergång som krävs. Det måste finnas en ekonomisk hållbarhet i grunden, säger Johnny Petterson Springer.