Martin Prieto BeaulieuKoldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Sex tunga myndigheter har kommit överens om principer och en strategi för hur den omställningen ska gå till. Där definierar de att man behöver arbeta parallellt med effektivisering av transportsystemet, effektiva bilar och fordon och förnyelsebara bränslen. Vid sidan av detta arbetar kommuner och regioner med att ställa om sina verksamheter för att vara föregångare. Till exempel Fyrbodals kommunalförbund som med projektet “Hela gröna vägen”, siktar på att bli världens första fossilfria gränsregion tillsammans med sina Norska motsvarigheter på andra sidan gränsen.

Mångmiljonsatsning

På mångas läppar hör man olika förkortningar, till exempel HMaaS eller HLaaS. Är man inte invigd så vet man inte vad det handlar om. Det är nämligen “Hållbar Mobilitet som tjänst” och “Hållbar logistik som tjänst”. Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks (SISP) lanserade nyligen en mångmiljonsatsing, Hållbar mobilitet som tjänst, som fokuserar på implementering av fossilfri, sömlös, resurs- och energieffektiv mobilitet som tjänst.

Liknelser med musikbranschen

För att förstå vilken omställning vi ser fram emot så kan vi titta på vad musikbranschen genomgått. – Det finns liknelser och lärdomar som kan ge insikter som är överförbara till bilindustrin säger Jacob Kihlbaum, Data Scientist Manager på Sony Music. En bransch som idag inte på något sätt påminner om hur det såg ut innan. Övergången från produkter till streamade tjänster har skett på ett par år. Idag står det digitala för 90 % av musikindustrins omsättning.

Transportsektorn och bilindustrin står inför samma omvälvande förändring med en förflyttning från eget ägande till att utnyttja en tjänst.

Transportsektorn och bilindustrin står inför samma omvälvande förändring med en förflyttning från eget ägande till att utnyttja en tjänst. Den som inte omfamnar förändringen kommer med all sannolikhet att försvinna. Nya innovativa aktörer står och knackar på dörren och vill ha en del av kakan. På Integrated Transport Research LAB (ITRL) på KTH forskar man tvärvetenskapligt om dessa förändringsprocesser. Per Gyllenspets, som arbetar som konsult med designkoncept och transportstrategier, listar tjugoen trender i sin blogg, “Den stora kurvan”, som finns på Gröna Bilisters hemsida.

Öka tillgängligheten

Dessa trender visar att morgondagens mobilitetstjänster utvecklas redan idag, exempelvis olika former av bilpooler. Varför äga en bil när du kan ha tillgång till flera fordon och på olika platser? Olika typer av appar lanseras för att underlätta din mobilitet. Nu fattas det bara att man integrerar de olika transportslagen på ett sömlöst sätt som är lättanvänt för användaren. För en sak som är viktigt är att öka tillgängligheten och egentligen inte själva fordonen.

Morgondagens bilar rullar på gatorna redan idag.

Morgondagens bilar rullar på gatorna redan idag. Det finns inga bortförklaringar som privatperson eller företag att ställa sig utanför omställningen. Att komma med en miljöbilspolicy baserad på miljöbilsdefinitionen från 2013 är inget att skryta med. Det är till och med på gränsen till GreenWash. Nej, ta en titt på Miljöbästa Bil 2017-listan och välj din nästa tjänstebil. Eller så avstår du från egen bil helt och hållet…

För att göra det mer spännande kan du anta Fossilfritt Sveriges utmaning, “100% fossilfria transporter 2030”. Ditt företag eller arbetsgivare vill inte vara sämre eller hur? Om du inte har tjänstebilar och behöver en bil så kan gå med en bilpool eller/och anta en elbilstaxi policy, gå in på www.nollzon.se.

Bilsporten måste ställas om

Slutligen, även bilsporten måste ställas om. Det är på gång genom FIA Formula E och en svensk stigande stjärna Felix Rosenqvist som i veckan vann sin första deltävling i Berlin. Framtiden ser ljus ut och det handlar inte enbart om teknologi utan främst om dig och mig och de val vi dagligen gör!

 

Martin Prieto Beaulieu
Styrelseledamot på Gröna Bilister

Foto: Stefan Jaghe