Många vet att kallstarter inte gynnar miljön, men få har hela bilden klar för sig, att påverkan är så pass stor som det faktiskt är. För att ta reda på hur mycket extra utsläpp kallstarter orsakar har flera olika studier utförts. Några resultat från dem är:

En nyligen publicerad rapport från ett forskarteam vid Berkeley och MIT visar att en modern bil kan släppa ut lika mycket skadliga ämnen under 30 sekunder efter en kallstart som den gör under 30 mils körning med varm motor.

73 procent av de årliga kolmonoxidutsläppen från personbilstrafiken.

En annan studie som Statens Forskningsinstitut (VTI) utfört visar att 73 procent av de årliga kolmonoxidutsläppen från personbilstrafiken (CO), 69 procent av utsläppen av kolväten (HC), 15 procent av utsläpp av partiklar (PM) och 7 procent av kväveoxidutsläppen (NOx) beror på just kallstarter. Kallstarter står också enligt studien för hela sju procent av utsläppen av koldioxid på grund av större bränsleåtgång innan motorn uppnått arbetstemperatur

 

Ofullständig förbränning

 

Teknologiska forskningscentralen (VTT) har i en serie studier mätt och jämfört utsläppen av flera hälsofarliga ämnen från kallstartade bilar respektive bilar som förvärmts med ett elektriskt bilvärmesystem. Resultaten visar att när motorn är kall sker en ofullständig förbränning på grund av att motorns arbetstemperatur är för låg och då bildas partiklar och kolväten, som bidrar till de allvarligaste hälsoproblemen i trafikmiljön. Avgaserna är ohälsosamma för människor och djur och bidrar även till växthuseffekten. Jämförelsen mellan kallstart och start efter att motorn först värmts upp av ett bilvärmesystem visar att med varm motor sker följande:

  • Koloxid och kolväten reduceras med upp till 99 procent
  • Kväveoxider som är en av de mest skadliga komponenterna i avgaserna minskar med upp till 52 procent
  • Koldioxidutsläppen minskade med ca 20 procent
  • Partikelutsläppen minskade med 92 procent
  • Bränsleförbrukningen minskar med upp till 24 procent
 

Alla kan bidra till en bättre miljö

 

Det svenska Naturvårdsverket har påtalat att alla som kör bil genom att använda ett bilvärmesystem kan förbättra bilarnas energieffektivitet och minska både drivmedelsförbrukning och utsläpp av skadliga ämnen.

"Att använda ett bilvärmesystem är ett mycket enkelt sätt att påverka den egna bilens energieffektivitet och på så sätt bidra till renare luft"

I VTT:s studie visades också att alla delar i ett komplett bilvärmesystem är lika viktiga, de fyller olika funktioner:

 

Klicka för att läsa mer
Infographic