– Samtidigt som tillväxttakten är snabb är elbilsbranschen en omogen marknad. Många produkter är ännu under utveckling och kunskapen på marknaden fortfarande låg, säger Tomas Hagman, vd för Nava Group som bland annat äger elinstallatören NewEL och fortsätter:

– Mötet med en elbilsladdare kan vara nära nog första gången för både köpare och leverantör/installatör. Tekniken bakom består dessutom av en mix av flera branschsegment; förutom el krävs även internetaccess, WLAN, RFID och betalningslösningar för tjänster för att få till en bra installation hos kunden.

Fel fokus

Tomas Hagman drar paralleller med när IT-branschen växte fram. Det uppstod en marknad som knöt samman många segment vilket till en början skapade kunskapsluckor. Och när kunskapen är låg är det lättare att bara prata produkt, i form av kostnad och grundläggande funktion. Tomas Hagman igen:

– För att en elbilsladdare ska bli ett bra köp krävs dock tre saker: en bra produkt, en bra installation samt en bra funktion och tjänst, det vill säga livet efter installationen. Om inte kvalitetstänket är långsiktigt kommer vi inte se den ökning av elbilsanvändandet som är önskvärt.

Med den teknikutveckling som sker måste även elinstallatörens roll utvecklas; förutom en bred kompetens inom olika teknikområden och spjutspetskompetens inom elbilsladdning krävs även en förmåga att ta rollen som kunskapsspridare.

Blicka framåt

– Elinstallationer är en traditionstyngd bransch med en till viss del konservativ inställning. Om dialogen istället öppnas upp öppnas även nya möjligheter till samarbete med andra aktörer upp, säger Tomas Hagman och avslutar:

– Runt om i Sverige pågår initiativ för att bygga nya, smartare och mer hållbara stadsområden samtidigt som många företag både vill och kan satsa på ny teknik. Här får elbilen en naturlig roll, och så även en elinstallatör som vågar blicka framåt. Kunskapen och erfarenheten finns där, men nu är det dags att tänka nytt också. Det är hög tid för Elinstallationer 2.0.