Per Östborn, drivmedelsexpert på Gröna bilister, reflekterar här kring klimatsmarta bränslen.

 

Vilka drivmedel är idag de mest klimatsmarta?

 

 Mest klimatsmart är att ladda sin elbil med miljömärkt, förnybar el. Då blir klimatpåverkan nära noll. Biogasen är nästan lika bra – den minskar klimatpåverkan med cirka 80 procent jämfört med fossil bensin. Biodiesel av typen HVO minskar klimatpåverkan med ungefär lika mycket jämfört med fossil diesel, men det är mycket svårt att hitta HVO-tankställen för personbilar.

 

Finns det tillräckligt med råvaror för de klimatsmarta drivmedlen?

 

 Ja, det finns det! Men vi måste skynda långsamt och hålla tungan rätt i mun när efterfrågan stiger och vi letar nya råvaror. Annars är risken stor att vi inkräktar på andra intressen.

För att möta den exploderande efterfrågan på HVO i Sverige är vi till exempel i nuläget tvungna att ta till PFAD som råvara. Det är en restprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Även om det är en restprodukt är risken stor att PFAD i förlängningen bidrar till regnskogsskövlingen i Sydostasien genom att elda på efterfrågan och öka lönsamheten i palmoljeindustrin som helhet.

På några års sikt kan vi istället tillgodose efterfrågan på HVO med svenska råvaror.

På några års sikt kan vi istället tillgodose efterfrågan på HVO med svenska råvaror. Det finns stor potential i skogsbruksrester. Men vi kan även tillverka andra biodrivmedel av dessa råvaror, till exempel biogas, etanol och förnybar bensin. Man brukar uppskatta att mellan en tredjedel och hälften av hela vårt drivmedelsbehov kan ersättas med biodrivmedel tillverkade av svenska råvaror.

På längre sikt finns också stora möjligheter att öka Sveriges produktion av förnybar el från vind och sol så att den kan driva nästan hela vägtrafiken.

 

Varför är det viktigt att etanolen räddas?

 

Ska vi ha den minsta chans att nå detta mål räcker det inte att satsa på elbilar

I den nya klimatlagen uttrycks målet att vi ska minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent från år 2010 till år 2030. Ska vi ha den minsta chans att nå detta mål räcker det inte att satsa på elbilar - vi måste öka användningen av etanol rejält. Det är lätt och billigt att anpassa bensinbilar till etanol E85, som kan tankas på nästan 2 000 mackar. Rätt tillverkad minskar etanolen klimatpåverkan lika mycket som biogas och HVO, och det är inte samma brist på hållbar råvara till etanol.

 

Hur ska företag tänka kring tjänstebilar?

 

Välj konsekvent snåla bilar som inte är beroende av fossila bränslen. Sedan spelar det mindre roll om det är elbilar, laddhybrider, biogasbilar eller etanolbilar. Dieselbilar som är godkända att köras på HVO blir ett gott alternativ först när vi kommer tillrätta med diselbilarnas skitiga avgaser och bristen på hållbar råvara till HVO.

 

Hur kan man gynna svenska drivmedel och säkra arbetstillfällen?

 

Genom att öka efterfrågan på klimatsmarta biodrivmedel och el från vind och sol. Sverige ligger i framkant när det gäller att optimera tillverkningsprocesserna för biodrivmedel och har gott om råvara. Entreprenörerna ligger i startgroparna och väntar otåligt på de gynnsamma och långsiktiga spelregler som möjliggör storskaliga investeringar. 

 

Räcker regeringens föreslagna Bonus malus-system och förslag för bränslebyte/reduktionsplikt?

 

Vi konsumenter måste också ta vårt eget ansvar.

När dessa förslag genomförs kommer omställningen till fossilfrihet att skyndas på rejält. Frågan är om det räcker för att nå 2030-målet. Vi konsumenter måste också ta vårt eget ansvar och göra upplysta val av bilar och drivmedel - oberoende av regleringar och ekonomiska styrmedel.