Diskussionen handlar mer om hur fort vi kan gå fram och vilka vägar vi ska ta för att nå målen. Sverige ligger i framkant och politiskt är det en balansgång med förslag och regler som påverkar många.

Ett viktigt beslut som togs av Riksdagen är att Sverige år 2030 ska ha minskat transporternas klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet, som också är grunden för 2030-sekretariatet.

Mattias Goldmann är vd för den gröna tankesmedjan Fores och även ansvarig för 2030-sekretariatet. Han trycker på hur transportsektorn har att hantera politiska beslut, exempelvis Bonus Malus men också hur beteenden måste förändras.

"Att köra klimatsmart stärker varumärket"

– Många företag med tjänstebilar har redan bestämt sig. Att köra klimatsmart stärker varumärket och är nu också ekonomisk positivt vilket tidigare var invändningen mot exempelvis elbilar. Dessutom ser vi hur synen på bilen och hur den används förändras allt mer, säger Mattias.

 

Elbil. Foto: Pexel

Att investera i en elbil som tjänstebil är inte längre ett lika stort steg för företagen, fördelarna väger över. Foto: Pexel

 

Tydliga beteendeförändringar

Arbetet i 2030-sekretariatet står på tre ben: Bilen. Bränslet. Beteendet. Störst fokus har tidigare legat på bilens tekniska utveckling. Även på bränslet läggs stora resurser och idag finns flera alternativ. Minst fokus har ännu varit på hur vi förändrar beteenden. Här ser vi dock förändringar i inställningen både från bilister och transportsektorn. Exempelvis blir det allt mindre viktigt att äga bil. Bilpooler, nya former av leasing, samägande är allt vanligare. Bilen som symbol tappar i värde, särskilt hos yngre i städerna. Att välja klimatsmarta alternativ blir också viktigare.

– Beteendeförändringar är en nyckel men för att lyckas så måste det finnas alternativ. Här behövs politiska beslut och engagemang från industri och näringsliv för att underblåsa den positiva förändringen, säger Mattias.

 

Framtiden

En naturlig fråga till den ansvarige på en tankesmedja är givetvis vad vi kan se i framtiden.

"Den första juli införs Bonus Malus som är ett steg i rätt riktning."

– Den första juli införs Bonus Malus som är ett steg i rätt riktning. Att köra fossilfritt blir ekonomiskt och inte bara en fråga om att ta ansvar. Tjänstebilar och företagens val av bilar, hur de används och hur ekonomi och miljöhänsyn styr kommer att påverka branschen i hög utsträckning. I det längre perspektiv ser vi ny teknik, nya bränslen särskilt för tunga och långa transporter och vi ser beteendeförändringar som kommer att ställa högre krav på både politiker och bransch, avslutar Mattias.