– Laddinfrastruktur har definitivt hamnat på samhällsagendan; att det ska finnas laddningsmöjligheter vid etablering av garage- och parkeringsanläggningar har snarare blivit en hygienfråga än ett tillval. I Stockholm, till exempel, är det ett krav att 20 procent av parkeringsplatserna i nya garage ska ge möjlighet till laddning när staden är markägare.

Det säger Eva Sunnerstedt, enhetschef på Miljöförvaltningen i Stockholms Stad och ansvarig för stadens elbilssatsningar.

Laddgator med normalladdningEva

Hittills har det dock varit betydligt enklare att hitta laddstolpar på kvarters- och tomtmark än på gator. Det alternativ som idag finns på gatumark är snabbladdning. För att elbilar ska kunna vara ett fungerande alternativ – såväl privat som i tjänst – är det dock fler möjligheter till normalladdning som krävs.

– De allra flesta klarar sin dagliga körning genom att kunna ladda bilen på hemmaplan under natten samt på jobbet. I Stockholm anläggs nu så kallade laddgator, det vill säga gator med normalladdning i samarbete med privata aktörer, efter ett politiskt initiativ, säger Eva Sunnerstedt.

Ställa krav i upphandling

Laddning är dock inte det enda svaret. Som företag har man ett ansvar att både skaffa och ge information till medarbetare och leverantörer.

– Genom att låta medarbetare provköra och använda elbilar får de möjlighet att upptäcka fördelarna med eldrivna fordon, som tyst och dessutom tankningsfri körning. Företag kan också påverka genom att ställa krav på sina leverantörer. Samhället har börjat skicka signaler genom skatter och bidrag och nu gäller det för företag att förvalta detta, avslutar Eva Sunnerstedt.