Flera nya elbilar lanseras och priserna förväntas gå ner när försäljningsvolymerna ökar. Redan dagens rena elbilar klarar den absoluta majoriteten av svenskarnas dagliga resor. För många företag med tjänstebilar blir elen nu ett attraktivt alternativ att erbjuda. Inte minst för att visa sitt miljöansvar.

Nyckeln till utvecklingen ligger i framtagningen av nya batterier.

Nyckeln till utvecklingen idag ligger till stor del i framtagningen av nya batterier med större kapacitet och därmed längre räckvidd. Exempel på tillverkare som kommit långt och som erbjuder relativt billiga elbilar med bra räckvidd är Hyundai Ioniq och Nissan Leaf men som sagt, satsningarna står på rad.

 

Bonus – Malus

 

Utvecklingen i Sverige går åt rätt håll med stark ökning av antalet elbilar och laddhybrider. Om vi jämför oss med oljelandet Norge så hamnar vi rejält i skamvrån. Där stod elbilar för 40% av all nybilsförsäljning i augusti, att jämföra med några enstaka procent i Sverige. Detta vill myndigheterna göra något åt och ett steg är det Bonus – Malus-förslag som presenterats. I det höjs Supermiljöbilspremien från 40 000 kr till 60 000 kr från och med 1 juli 2018. Allt för att göra elbilen mer eftertraktad och premiera dem som väljer att köra med större omtänksamhet om miljön.

Ett grepp som samtliga tillverkare borde ta efter.

– En förutsättning för fler elbilar är givetvis en fortsatt utbyggd laddinfrastruktur och här konkretiseras ständigt nya idéer. Några biltillverkare erbjuder som exempel gratis installation av laddbox hemma eller på arbetsplatsen. Ett grepp som samtliga tillverkare borde ta efter för att undanröja ännu ett hinder för ökad nybilsförsäljning av elbilar, säger Gordon Strömfelt på organisationen Gröna Bilister.

 

Inte bara i storstan

 

Av naturliga skäl är intresset för elbilar störst i storstäderna men tack vare den snabba utbyggnaden av laddinfrastrukturen ökar möjligheterna att köra elektriskt även på landsbygden. Fler och fler inser att det med bara lite planering går att använda elbilen över allt längre sträckor. Framtidens snabbladdare och utvecklade batterier gör att vi snart kan glömma begreppet räckviddsångest.

 

Faktaruta

 

Snabb ökning av antalet laddbara bilar

 • Augusti blev rekordmånad för antalet nya laddbara bilar i Sverige.
 • 1 770 bilar registrerades vilket gör att vi har 37 831 elbilar och laddhybrider i Sverige.
 • Volkswagen Passat GTE följd av KIA Optima och Renault Zoe stod för största försäljningsökningen.
 • Vanligaste elbilarna i Sverige är Nissan Leaf (2 647) samt Tesla Model S (2 606).
 • Vanligaste laddhybriderna: Mitsubishi Outlander (7 256) samt Volkswagen Passat GTE (6 606)
 • Antalet eldrivna bussar ökade i augusti med 11 till totalt 53.
 • Tidigare försäljningsrekord var i december 2015 då laddhybrider fick sänkt premie till 20 000 kr i januari 2016.
 

Bakom augusti månads rekord ligger flera förklaringar:

 
 • Ökad medvetenhet om utbrett fusk vid avgastester.
 • Ersättningsförslag för utbyggnad av laddning i hemmet.
 • Diskussioner om miljözoner i storstäderna dit bara bilar på eldrift får köra.
 • Kraftigt utbyggd laddinfrastruktur med medel från Klimatklivet
 • Antalet publika laddpunkter är nu drygt 3 700 fördelade på 1 072 laddstationer.

Källa: Power Circle