I diskussionen kring hur elbilsanvändningen ska öka hamnar fokus ofta på frågan om hur man ska främja utbyggnaden av laddinfrastrukturen och på utmaningarna med denna.

– Frågan bör snarare handla om fördelarna med att köra elbil och hur vi får fler att välja elbil. Tillgången till laddinfrastruktur är viktigt och kan vara problematisk, men det behöver inte vara det., säger Fredrik Nordin, vd på Clever i Sverige.

 

Mobiliteten viktig

Däremot kan ett sömlöst ladderbjudande vara ett viktigt säljargument som kan få fler att välja elbil. Genom att inkludera laddningen med bilen och på det sättet erbjuda kunderna mobilitet i ett flexibelt och sömlöst laddnätverk kan vi börja se en spännande utveckling av det traditionella bilbeteendet. Fri mobilitet är just vad många efterfrågar enligt Fredrik Nordin.

"Många aktörer på marknaden som måste och kan samarbeta."

– Ska man få fler att välja elbil måste man därför göra elbilsanvändningen till en mobilitetsfråga, inte en infrastrukturfråga. Här är vi många aktörer på marknaden som måste och kan samarbeta.

En del av ansvaret har bilproducenterna som enligt Fredrik Nordin borde ha ett stort intresse av att utveckla produkten de säljer. Redan idag är det många bilproducenter som är nytänkande med sitt kunderbjudande kring elbilen och inkluderar inte bara en laddbox för hemmaladdning utan även laddning i ett publikt laddnätverk och smarta tjänster som komplement.

 

Fredrik Nordin. Foto: CLEVER Sverige AB

Fredrik Nordin, vd på Clever i Sverige. Foto: CLEVER Sverige AB

 

Nytt och innovativt

Det är också viktigt att företagen är drivna i frågan om laddning och mobilitet. I första hand med att tillhandahålla laddlösningar på jobbet och kanske till och med hemma hos tjänstebilsförarna. I ett längre perspektiv finns det en stor potential i ett revidera det gängse tjänstebilspaketet och tänka i nya banor kring företagens mobilitetsbehov.

Det finns dessutom möjlighet att tänka nytt och innovativt inom fastighetsbranschen när elbilsanvändningen ökar. För bostadsbolagen innebär elbilen i sin tur att boendeerbjudandet kan kompletteras med tjänster som t.ex. en laddplats med laddning, både hemma och längs vägen, och varför inte andra fossilfria mobilitetstjänster.

"Även om laddningen sker lokalt gör inte bilkörningen det"

– Sist men inte minst: även om laddningen sker lokalt gör inte bilkörningen det, därför måste städer och regioner samarbeta kring frågan, inte bara engagera sig lokalt. Genom att göra laddinfrastrukturen till en del av en mobilitetslösning så kan vi också säkerställa att elbilskörningen blir just så sömlös som elbilsföraren efterfrågar, avslutar Fredrik Nordin.