På så sätt är företag, organisationer och myndigheter viktiga aktörer för att ställa om fordonsflottan till förnybart och främja hållbart resande.

Med nya styrmedel som Bonus-Malus och potentiellt införande av miljözoner i svenska städer är det hög tid för företag och kommuner att se över sina policys för hur man möts, reser och ställer krav på de eventuella tjänstebilar som ska upphandlas. Alla arbetsgivare kan hjälpa till.

 

Alla arbetsgivare kan hjälpa till

 

I synnerhet om den senare policyn baseras på miljöbilsdefinitionen från 2013 som gynnar hälsovådliga snåla dieselbilar. Alla arbetsgivare kan hjälpa sina medarbetare att bli gröna bilister, men framförallt smarta mobilister! Här är Gröna Bilisters tips på vägen.

 

Tips 1

 

Lyft blicken och ta ett större grepp! Vilket behov av resande finns i organisationen, både när det kommer till resor i tjänsten och pendlingsresor? Om resorna främst är korta och alternativ finns, kanske det främst inte ens handlar om att köpa in nya tjänstebilar, utan om att helt enkelt skapa möjligheter för cykel, elcykel, kollektivtrafik eller intern bilpool! Helst av allt skulle vi vilja att regeringen stöttade arbetsgivare i arbetet genom att ta fram en “mobilitetsförmån”, som ersätter förmånsbeskattningen för tjänstebilar och istället ger stöd till alla ovannämnda resslag.

 

Tips 2

 

Se konceptet CERO, en metod som kopplar ihop resekostnader och utsläpp för att göra utsläppsminskningar med stor ekonomisk besparingspotential. Låt dig också inspireras av webbplatsen "Cykelvänlig arbetsplats" som Västra Götalandsregionen tagit fram. Vilka åtgärder kan du göra för att underlätta för medarbetarna att cykelpendla?

 

Tips 3

 

Även om ni landar i att ni behöver ett visst antal tjänstebilar så handlar det om att se till vilket resbehov som finns. Vad ska bilarna användas till? Rådet är att inte välja en bilmodell som ska passa alla. En laddhybrid kan funka jättebra för den som har en körsträcka på runt 2–4 mil, men kan bli en klimatvärsting för den som reser ännu längre i tjänsten än så.

 

Tips 4

 

Nästa steg är att se över policyn för tjänstebilar. Lyft blicken från nuvarande miljöbilsdefinition som i ljuset av bonus-malus är förlegad. Välj hellre från Gröna Bilisters lista Miljöbästa bil där 39 fossiloberoende modeller återfinns som har krav på energieffektivitet och uppfyller högsta säkerhetsnivå i Euro NCAP.

Behöver vi säga att det är extra viktigt att vd och chefer föregår med gott exempel? Passa på att anta Fossilfritt Sveriges utmaning "100 % fossilfria transporter" och den nya “Tjänstebilsutmaningen”. Här finns potential att omsätta ord i konkret handling och visa att man verkligen är med på tåget!